Sikkerhet - MySalita

Sikkerhet er en viktig faktor når det gjelder å velge språktjeneste-partner. Med vår løsning kan du være trygg på at dine oversettelser er beskyttet mot uautorisert tilgang. Vi bruker kryptering for å sikre at dataene dine er forskriftsmessig ivaretatt, i en ende til ende sikret, skybasert tjeneste. Enten det er tolkeoppdrag eller oversettelser så kan vi forsikre deg om at du er i de beste hender.

Bilde av sikkerhetstiltak

Vi garanterer sikkerheten til informasjonen og dokumentene dine på en rekke nivåer:

MySalita platformen: Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at alle våre kunders og oversetteres detaljer samt alt oversatt materiale er forsvarlig sikret.

Juridisk: Alle våre tolker og oversettere er bundet av en taushetserklæring (NDA) som en del av vilkårene og betingelsene som ble avtalt før de begynte å jobbe med oss.

I tillegg til å sikre dataene dine, gir MySalita deg tilgang til dine oversettelser fra hvor som helst og når som helst. Dette gir deg fleksibiliteten du trenger for å jobbe effektivt, samtidig som du kan være trygg på at dine data er lagret etter de absolutt høyeste krav.

Vi har et dedikert team av sikkerhetseksperter som jobber kontinuerlig for å sørge for at vår plattform holder aller høyest standard for sikkerhet. Bruker du MySalita er du beskyttet mot kriminalitet og tap av data. Velg MySalita for å sørge for at dine dokumenter blir best mulig ivaretatt.

Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at alle våre kunders og oversetteres detaljer samt alt oversatt materiale er forsvarlig sikret.