Tolking

Vi vet at det å kommunisere effektivt er et av de viktigste premissene for suksess - i enhver mellommenneskelig situasjon. Derfor sørger vi for at du får en profesjonell tolk som kan hjelpe deg med å formidle budskapet ditt på en klar og presis måte. Uansett om du skal ha et møte, en konferanse eller gjøre en avtale.

Salita hjelper deg!

Bilde tolk

Vi leverer tolketjenester til:

Hvorfor Salita?

Tolking er avgjørende for å sikre god kommunikasjon og økt forståelse mellom mennesker som snakker forskjellige språk. Enten du trenger en tolk til å tolke en samtale eller være med i et rettsmøte, kan vi i Salita hjelpe deg med å sikre at budskapet ditt blir forstått av alle parter.

Vårt team av profesjonelle tolker har kompetanse og erfaring med å tolke et bredt utvalg av språk. Et viktig premiss for en god tolkeformidling handler om en bred kulturfortåelse. Tolkene har ofte tilleggsutdannelse og spesialisering innen et bestemt fagområde, slik at de kan håndtere f.eks. den tekniske eller juridiske terminologien med stor presisjon.

Medlem av NHO

NHO Språktjenester er en del av landsforeningen NHO Service, som er bransjeforening for ansvarlige servicevirksomheter på tolkeområdet. Foreningen representerer de private tolkeformidlerne, med lang erfaring innen leveranser av tolketjenester til offentlige og private virksomheter. Formålet er å skape verdier og fremme kvalitetsutvikling og effektive tjenester i samarbeid med offentlige myndigheter og andre aktører i tolkebransjen.

Tolketjenester

Bilde hastetolk
Hastetolk icon
Hastetolk

Dårlig tid?

Noen ganger går ikke alt som planlagt. Du har overvurdert klientens norskkunnskaper, møtet var ikke planlagt – eller du må steppe inn på kort varsel. Det er likevel ditt ansvar å sikre forsvarlig kommunikasjon. Salita garanterer rask respons ved akutt behov for tolk. Vi stiller med «tolk on demand» – det betyr at en tolk er tilgjengelig for deg i løpet av minutter.

Juridisk tolk
Juridisk tolk
Juridisk tolk

Skal du i rettsmøte?

Salita leverer rettstolker med offentlig godkjente kvalifikasjoner til domstoler over hele landet. Et eget team jobber spesielt ut mot rettsvesenet, og har til enhver tid full oversikt over alle bestillinger og ikke minst hvilke tolker som innehar nødvendig kompetanse for å påta seg disse oppdragene.

Tospråklig assistent
Tospråklig assistent

Bedre flyt i hverdagen

Tolk? Kulturtolk? Morsmålslærer eller Tospråklig assistent? Begreper det kan være lett å blande.

En tolk er bundet av et sett retningslinjer som forteller hvordan tolken skal utføre sitt yrke. Tolken skal gjengi innholdet i en samtale på et annet språk, nøyaktig og akkurat slik det sies. En tolk skal aldri påta seg andre oppgaver enn tolking under samtalen.

En tospråklig assistent har en annen og friere rolle, er ikke bundet av tolkens retningslinjer og fungerer mer som en medhjelper.

Konferansetolk

Nå ut med budskapet

Hva er en konferansetolk?

En konferansetolk er en tolk som mestrer språket på det høyeste nivå. På konferanser tolkes det som regel simultant – samtidig som taleren snakker. Denne type tolking er veldig krevende og det anbefales derfor å bestille minst to tolker på hvert språk. Hver av tolkene tar 15-20 minutters økter.

Hva slags utstyr kreves?

Som regel kreves det tolkebåser, lydmikser, headset, med mer. På mindre konferanser kan man bruke mer fleksible og kostnadseffektive løsninger som baserer seg på bruk av applikasjoner og mobiltelefoner til deltakere. Våre kundesentermedarbeidere kan formidle kontaktinformasjon til leverandører av teknisk utstyr som vi har gode erfaringer med.

Salita har i over 20 år levert konferansetolker til nasjonale og internasjonale konferanser og arrangementer, filminnspillinger, forretningsmøter, seminarer, forhandlinger og arrangementer ved ambassader. Ta kontakt, så skreddersyr vi en løsning som passer akkurat til ditt arrangement.

Barnevernstolk

Spesialkompetanse

I Salita har vi et eget team som jobber spesielt ut mot barnevern, og som til enhver tid har full oversikt over alle bestillinger - og ikke minst hvilke tolker som innehar nødvendig kompetanse for å ta oppdrag for barnevernet.

Salita i tall

248språk
3000tolker og oversettere
Bilde oversettelsesoppdrag
800Oversettelsesoppdrag pr. mnd
28+ år i bransjen
ikon tolkeoppdrag
10,000Tolkeoppdrag pr. mnd