Vi snakker samme språk!

Salita er en av Norges største private, landsdekkende leverandører av språktjenester.

Vi er din "one-stop-shop" som leverer profesjonelle språktjenester tilpasset din bedrifts behov. Våre tolker og oversettere er erfarne, godt kvalifiserte spesialister på ulike fagområder som leverer tolketjenester og oversetter dokumenter på over 100 språk.

Din profesjonelle tolke- og oversettertjeneste

Et utvalg kunder

MySalita

Du kan enkelt bestille språktjenester i vår bookingplattform MySalita. Bruker du MySalita, vil dokumenter bli trygt håndtert i henhold til de strengeste bransjekrav og du vil kunne få en snarlig tilbakemelding på dine tolkeoppdrag. Samtidig får du en effektiv og ryddig oversikt over dine prosjekter.

sikker lagring
Ende-til-ende sikring

Vi forstår hvor viktige dine data er for deg! Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at data til enhver tid lagres forsvarlig. GDPR er selvfølgelig ivaretatt. Vi håndterer dine sikkerhetskrav og vår skybaserte plattform MySalita er sikret i henhold til ISO27001.

Responstid

I tett dialog med kunden, blir vi enige om en tidsplan, samt kriterier for når en respons kan foreligge. På dette viset får vi avklart behov og forventning knyttet til oppdraget. Vi etterstreber en smidig håndtering uten at det går på bekostning av kvalitet!