Jobbe som tolk

Salita ønsker å tilby de høyest kvalifiserte og mest engasjerte tolkene, som virkelig brenner for yrket sitt. Oppdragsmengden er stor og vi får forespørsler på over 100 språk. Dette betyr at vi er nødt til å ha en portefølje av dyktige tolker for å hele tiden kunne møte etterspørselen i markedet. I tillegg er det ulike globale hendelser som fører til at behovet for tolking på et språk kan endre seg radikalt nesten over natten. Vi er derfor alltid interessert i å komme i kontakt med deg som har en spesiell bakgrunn, snakker et unikt språk eller har høy kompetanse på ett eller flere språk.

Bilde av tolker

Generelle krav

For de språkene der behovet og etterspørselen er mer eller mindre jevn, har vi fastsatte krav til våre tolker. Følgende gjelder:

  • Gjennomført tospråktest og TAO-kurs, og være aktiv i Tolkeregisteret*, eller...
  • ...ha lang erfaring som tolk og kan vise til dette, eller...
  • ...ha morsmål-kompetanse innen språket samt vise god forståelse for både norsk og morsmålets kultur og språk.

Hva er tolkeregisteret?

*Tolkeregisteret er IMDIs register over kvalifiserte tolker, og er rangert ut fra flere kategorier:

  • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
  • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
  • Kategori C: Statsautorisasjon
  • Kategori D: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
  • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsaut. translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Før du kan ta tolkeoppdrag

1

Krav

For å kunne bli vurdert er det viktig at du har satt deg inn i våre krav og fyller disse før du kan opprette konto og begynne å jobbe i Salita.

2

Opprett profil

Dersom du oppfyller kravene, vil vi gjerne at du oppretter en profil. En gyldig profil inneholder alle språk du ønsker å arbeide med, informasjon om deg som tolk, samt en oppdatert CV i tillegg til eventuell annen dokumentasjon på språkkompetanse, slik at vi kan vurdere din søknad.

3

Bli vurdert

Dersom du har opprettet en gyldig profil vil vi gjøre en grundig vurdering av din kompetanse og erfaring før du kan bli godkjent for å ta oppdrag.

Opprett profil

Hvis du ønsker å jobbe hos Salita og fyller de kravene vi har til tolker er du velkommen til å opprette en profil her.

Når du oppretter en profil er det viktig at du fyller inn så mye informasjon som mulig, samt legger til nødvendig dokumentasjon på språkkunnskapene dine (CV, attester, tester og lignende). Dette er viktig for å gjøre søknadsprosessen så smidig som mulig. Etter du har fylt inn din profil vil en av våre ansatte gå over dokumentasjonen din og se om du er kvalifisert til å ta oppdrag for Salita.

Husk å registrere rett kategori på din profil for å sikre at du får rett sats og rett type oppdrag for din kategori.

Her finner du en video som forklarer hvordan du oppretter en konto på MySalita: Se video

MySalita App - din oppdragsportal

Salita benytter plattformen MySalita for alle oppdrag både på tolk- og oversettersiden. Denne plattformen er spesielt utviklet for at det skal være enkelt for deg som frilanser å motta og gjennomføre oppdrag, samt for kunde å bestille tolketjenester.

Vi anbefaler alle frilansere å benytte appen for å gjennomføre oppdrag, slik at du enkelt kan få varsler og holde oversikt over dine oppdrag. Appen er enkel å sette seg inn i og effektiv i kommunikasjon med oppdragsgiver.

Last ned Appen: App Store og her: Google Play.


Hva slags oppdrag kan jeg forvente?

Salita er en av Norges største private leverandører av tolk- og oversettertjenester. Vi har samarbeidsavtaler med flere store private og offentlige oppdragsgivere slik som helseforetak, departementer og kommuner. Oppdragene varierer fra å tolke i rettssaker til tolkeoppdrag for leger. Som tolk for Salita vil du få muligheten til å videreutvikle deg som profesjonsutøver i en rekke sammenhenger, og du kan spesialisere deg innen den retningen du selv føler du har best kompetanse.

Vi har tre hovedretninger innen tolkeoppdrag: telefontolk, oppmøtetolk og video-/skjermtolk. Du kan selv velge hvilke oppdragstyper du er åpen for å ta. På denne måten kan du selv bestemme hvilke tolkeoppdrag du ønsker å utføre, slik at det passer deg og din arbeidshverdag.

Hvorfor jobbe som tolk?

Det er flere grunner til at noen ønsker å jobbe som tolk. Mange jobber som tolk fordi de liker muligheten til å styre egen arbeidshverdag som frilanser, noen synes det er givende å få snakke med og hjelpe ulike mennesker i krevende situasjoner, mens andre igjen synes språk og betydningen av tydelig kommunikasjon er viktige faktorer i valg av arbeid.

Uansett hvilken grunn du har til å ønske å arbeide som tolk, ønsker vi i Salita å bidra til at din arbeidshverdag kan gjennomføres på en oversiktlig, enkel og forutsigbar måte. For å bidra med dette har vi utviklet en brukervennlig app for å gjennomføre oppdrag, samt har samarbeid med PayoutPartner.com for å tilby betalingstjenester uten ekstra arbeid for deg som frilanser.

Vi håper du vil være med på laget!

Kontakt oss

Dersom du fyller kvalifikasjonskriteriene våre, men har spørsmål, send oss gjerne en e-post. Ønsker du å begynne å jobbe omgående kan du opprette en profil.