Jobbe som oversetter

Vi er alltid på utkikk etter oversettere - både høyt skolerte, men også de med mer uformell kompetanse. Vi hører gjerne fra deg dersom du oppfyller kravene, samt passer beskrivelsen. Dersom du allerede jobber som oversetter så håper vi du tar deg bryet med å sette deg inn i hva vi er ute etter. Kanskje du er akkurat den vi leter etter? Les mer om kravene nedenfor.

Oversetter

Sett deg inn i kravene!

Å jobbe som oversetter kan være spennende og utfordrende, og det krever svært gode skriftlige ferdigheter i både kilde- og målspråket, samt en god forståelse for begge kulturer. Vi ønsker kontinuerlig å knytte til oss dyktige frilansoversettere, det være seg statsautoriserte translatører, fagoversettere med master eller tilsvarende. Dersom du passer beskrivelsen ønsker vi å høre fra deg.

Det finnes i tillegg mange dyktige oversettere som ikke har noen form for formell oversetterutdannelse. Er du er interessert i å jobbe som oversetter, men er usikker på om du har rett kompetanse? Vi har laget en sjekkliste, og dersom du kan svare “ja” på to eller flere av disse kan det være du kan jobbe som oversetter:

 • Har du utdannelse innen språk?
 • Har du solid erfaring som tolk?
 • Er du registrert i nasjonalt tolkeregister under kategori A-D?
 • Har du realkompetanse/utdannelse innen juss, helse, tekniske fag eller økonomi?
 • Er du tospråklig?
 • Har du jobbet mye med tekst tidligere?

Er svaret “ja” på to eller flere av punktene over? Send oss en søknad og oppdatert CV, så vurderer vi din søknad fortløpende.

Send søknad & CV

Andre viktige punkter for deg som skal jobbe som oversetter:

 1. Språkferdigheter: En dyktig oversetter må ha en høy grad av beherskelse på begge språkene, både kildespråk og målspråk.
 2. Nøyaktighet: Det kreves en høy grad av nøyaktighet når det gjelder å oversette tekster uten å miste budskapet.
 3. Kulturforståelse: En oversetter må ha god forståelse for både opprinnelses- og målkulturen for å formidle budskapet på en hensiktsmessig måte.
 4. Evne til å formidle budskapet: Oversetteren må ha evnen til å formidle budskapet på en kulturelt tilpasset måte, samtidig som man bevarer nøyaktigheten.
 5. Organisasjonsevne: Oversettere må ofte jobbe med mange prosjekter samtidig, så god evne til å organisere egen jobbhverdag er viktig for å holde styr på tidsfrister og oppgaver.
 6. Teknisk kunnskap: Noen oversettelsesprosjekter kan kreve spesifikk teknisk kunnskap, så det kan være nyttig å ha en bakgrunn innen en bestemt bransje eller fagfelt.

Ønsker du å jobbe som oversetter i Salita?

1

Fyller du kravene?

For å kunne bli vurdert som oversetter er det viktig at du fyller kravene våre.

2

Søknad & CV

Dersom du fyller kravene, hører vi gjerne fra deg. Send oss en oppdatert søknad og CV.

3

Bli vurdert

Fyller du kravene og sender oss en søknad og CV, så vil vi gjøre en grundig vurdering av din kompetanse og erfaring. Kanskje er vi en god match?

Hvilke typer oppdrag?

Salita har samarbeid med en rekke store aktører som stoler på at vi leverer kvalitetssikrede, gode oversettelser. Typen oppdrag varierer etter språk og kundenes behov, og vi har tidligere erfaring med alt fra transkribering av politiavhør til oversettelse av vitnemål og attester. Som oversetter hos Salita vil du alltid få muligheten til å se over dokumentene før du takker ja til oppdraget, og du kan på den måten oversette innen ditt foretrukne område.

Hvorfor jobbe som oversetter?

Som oversetter har man mulighet til å styre egen arbeidshverdag, både ved å kunne arbeide når på døgnet det passer deg samt ved å bestemme selv hvilke oppdrag du tar. Som oversetter for Salita er du med på laget med en av Norges største private landsdekkende leverandører av tolk- og oversettertjenester. Dette gjør at du som oversetter har mulighet til å få en rekke oppdrag samtidig som du har en stabil, profesjonell og anerkjent bedrift i ryggen. Vi legger stor stolthet i å levere ut oversettelser av god kvalitet hver gang, og håper du vil være med oss for å sørge for dette!

Kontakt HR

Som oversetter i Norge kan man forvente en rekke ulike typer oversettelsesoppdrag, avhengig av ens fagområder og kompetanse. Noen vanlige områder for oversetting inkluderer:

 • Teknisk oversettelse: Manualer, tekniske dokumenter, produktdatablad og lignende for tekniske produkter og tjenester.
 • Juridisk oversettelse: Kontrakter, rettsdokumenter, patentdokumenter og lignende.
 • Medisinsk oversettelse: Pasientjournaler, medisinske rapporter og lignende.
 • Økonomisk oversettelse: Tekster innen økonomi og finans, økonomiske rapporter og lignende.
 • Oversettelse av markedstekster: Reklametekster, brosjyrer, nettsider og lignende, som ofte også innebærer lokale tilpasninger.
 • Generell oversettelse: Allmennspråklige tekster, skjønnlitteratur, avisartikler, tv-teksting, filmer m.m.

Vi forstår at man ofte er spesialister innen ett eller flere områder, og at kravene til kvalitet og presisjon vil variere avhengig av oversettelsens formål og målgruppe. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som oppfyller kravene ovenfor.