Juridisk oversettelse

Salita har siden 1995 oversatt juridiske dokumenter for både offentlig forvaltning og bedriftskunder. Send oss en forespørsel om du er ny kunde eller logg deg på MySalita dersom du allerede er kunde.

Bilde av juridisk oversettelse

Noen av våre kunder:

Bull og Co logo
Elden advokatfirma
Ro somemrnes logo
arntzen de besche
Norges domstoler logo
Norges Høyesterett logo
Effektiv bestilling
MySalita

Du kan enkelt bestille et oppdrag i vår bookingplattform MySalita. Bruker du MySalita, vil dokumenter bli trygt håndtert i henhold til de strengeste bransjekrav og du vil kunne få en snarlig tilbakemelding på dine oversettelser. Samtidig får du en effektiv og ryddig oversikt over alle dine prosjekter.

kryptert server
Sikker lagring

Vi forstår hvor viktige dine data er for deg! Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at data til enhver tid lagres forsvarlig. GDPR er selvfølgelig ivaretatt. Vi håndterer dine sikkerhetskrav og vår skybaserte plattform MySalita er sikret i henhold til ISO27001.

Nøkkel til innlogget konto
Responstid

I tett dialog med kunden, blir vi enige om en tidsplan, samt kriterier for når en respons kan foreligge. På denne måten får vi avklart behov og forventning knyttet til oppdraget. Vi etterstreber en smidig håndtering uten at det går på bekostning av kvalitet!

Vi kan juss

Juridiske oversettelser er en svært viktig del av den juridiske praksis, da man vil sikre at de juridiske dokumentene blir forstått korrekt av alle involverte parter. Oversettelsene kan bestå av alt fra kontrakter og avtaler til domstolsdokumenter og lover.

Det er viktig å bruke en profesjonell juridisk oversetter for å sikre at oversettelsen er nøyaktig og formelt korrekt. En juridisk oversetter har ofte en juridisk utdannelse i tillegg til erfaring med juss. De har også kunnskap om juridiske begreper og terminologi som kan være vanskelig å oversette, samt kulturelle og rettslige forskjeller knyttet til de forskjellige språkene.

En juridisk oversetter vil være i stand til å håndtere kravene som gjelder for dokumentene som skal oversettes, som å signere en taushetserklæring (NDA) knyttet til prosjektet eller at oversettelsen blir autorisert av en dommer eller notarius publicus.

Vi har over 25 års erfaring med juridiske oversettelser og hører gjerne fra deg vedrørende ditt prosjekt.

Kontakt oss

Ønsker du å få kontakt med en kundebehandler? Send oss en e-post eller ring 04523