Salita leverer tolk til barnevernet over hele landet

I Salita har vi et eget team som jobber spesielt ut mot barnevern, og som til enhver tid har full oversikt over alle bestillinger og ikke minst hvilke tolker som innehar nødvendig kompetanse for å ta oppdrag for barnevernet.

1. Bestill tolk

Tolken bestilles enkelt gjennom Salitas tolkeportal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet tolk som innehar riktig kompetanse, og du mottar en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Hvorfor Salita?

Salita har siden 1995 levert tolk til oppdrag for barneverntjenesten; til samtaler, hjemmebesøk, samvær, tilsyn, utredninger og til fylkesnemndssaker.
 

Vi vet at slike oppdrag kan være spesielt krevende og dermed krever tolker med riktig kompetanse. Salita har kvalifiserte tolker med riktig kompetanse registrert i vår database.
 

Vi benytter i all hovedsak tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister med nødvendig kompetanse og erfaring.
 

Alle våre tolker har signert taushetserklæring.
 

En betydelig andel av våre tolker har dessuten fått utstedt utvidet politiattest
 

Tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister og i tillegg har utvidet politiattest prioroteres.

Barnevernsteamet i Salita

Linda  Lunder er leder for barnevernsteamet i Salita. Helt siden hun startet hos oss for 11 år siden har hun hatt barnevern som sin hjertesak.


Hun er opptatt av at barn og unge som lever under krevende forhold også har rett til å forstå, og til å bli forstått. Linda har selv tre barn og er oppvokst på Holmlia i Oslo.


Tre beskrivende ord om Linda : Empatisk, serviceinnstilt og løsningsorientert

Salita har holdt utallige kurs for tolkebrukere og ansatte i kommuner med mål om nettopp å øke kompetansen i bruk av tolk.

Salita holder også kurs om «Tolking og bruk av tolk i barneverntjenesten». Kurset er rettet mot offentlige tjenestemenn som benytter seg av tolketjenester i sin kontakt med fremmedspråklige. Her går vi inn på både generelle utfordringer ved bruk av tolk, og mer spesifikke problemstillinger som gjelder tolking for barnevernet under ulike tiltak. 

Det er Raymon Strendo er ansvarlig for disse kursene.

I tillegg til jobben som fagansvarlig i Salita er han  statsautorisert tolk og utdannet sosialantropolog. Han har foretatt feltarbeid blant tolker som hovedsakelig jobber i barneverntjenesten, noe som resulterte i masteroppgaven «Same, same, but different». Kurset tar blant annet opp i seg erfaringer fra dette feltarbeidet, egen praksis og erfaring som tolk, samt erfaringer fra samtaler med hundrevis av tolker, på nær sagt alle språk, gjennom 12 år.

Vi tilbyr kurset både digitalt og “på stedet”.

salita_linda.png

Linda er leder for barnevernsteamet i Salita.

Salita_Raymond.jpg

Raymon er fagansvarlig

i Salita.

Salitas tolkeregister

Som kunde hos Salita har du alltid tilgang til vårt tolkeregister, her finner du alle tolker registrert hos oss og du kan filtrere på ulike måter.

Du kan søke på språk,navn, tolkens kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister, kompetanseområde eller på dine favoritt tolker. Når du har funnet tolken du ønsker å benytte kan du enten bestille tolken direkte fra folkeregisteret eller du kan klikke deg inn på tolkens profil for å lese mer om den bestemte tolken.

Tolkens profilside

På profilsiden kan du lese om tolkens språkferdigheter, kompetanseområder og utdannelse. Du kan også se anmeldelser fra andre tolkebrukere.

Tolkens nivå

Tolkens nivå – Viser tolkens kategori i Nasjonalt tolkeregister

Politiattest

Politiattest –Symbolet viser at denne tolken har fått utstedt utvidet politiattest

Barnevern

Barnevern merket – Symbolet viser at tolken har barnevern som et av sine kompetanseområder

Favoritt

Favoritt – Symbolet viser at du har merket denne tolken som din favoritt

Digital ID

Digital ID Når du har foretatt en bestilling og tolk er tildelt oppdraget vil du motta en oppdragsbekreftelse og se tolkens ID på bestillingssiden, be om å få se den også når tolken møter til oppdraget.