Tolketjeneste

Tolketjenester på over 150 språk

Vår tolketjeneste er en av Norges største private landsdekkende leverandører av språktjenester. SALITA leverer tolketjenester og oversetter dokumenter på over 150 språk. Kundenes språkutfordringer løses ved hjelp av skreddersydde tjenester utført av kvalitetssikrede, erfarne tolker og oversettere på de fleste språk og dialekter.

20 års erfaring i bransjen, store kvalitetsleveranser samt moderne teknologiske løsninger  gjør oss til en markedsledende leverandør av språktjenester.

ISO-sertifisert

Salita har et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert gjennom Bureau Veritas i henhold til den internasjonale standarden ISO 9001-2015. Dette betegner den høye kvaliteten på våre tolketjenester og oversettelser.Alle våre språkmedarbeidere har taushetsplikt.

Vår historie
Vår tolketjeneste ble opprettet i 1995, og har i en årrekke vært en ledende  leverandør av tolking, oversettelse og språk relaterte kurs i Norge.

Gjennom årene har vi hatt en stødig omsetningsvekst og utviklet oss sammen med bransjen. I 1998 lå omsetningen på litt over 5 millioner kroner, men takket være stor tillit hos våre kunder, var tallet allerede femdoblet etter 10 år. I 2016 omsatte vi for 63 millioner kroner.
I dag er vi en av landets største og mest erfarne formidler av tolketjenester med moderne teknologiske løsninger, landets største språkbredde, samt dyp fagkunnskap om tolking og oversettelse.

Medlem av Språktjenester – NHO Service og Handel

Bransjenettverket Språktjenester inngår i landsforeningen NHO Service og Handel, og er en interesse-sammenslutning av seriøse leverandører av språktjenester i Norge.

Bransjenettverket er skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

 

 

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523