Tolketjeneste

Tolketjenester på over 150 språk

Vår tolketjeneste er en av Norges største private landsdekkende leverandører av språktjenester. SALITA leverer tolketjenester og oversetter dokumenter på over 150 språk. Kundenes språkutfordringer løses ved hjelp av skreddersydde tjenester utført av kvalitetssikrede, erfarne tolker og oversettere på de fleste språk og dialekter.

20-årserfaring i bransjen, store kvalitetsleveranser samt moderne teknologiske løsninger  gjør oss til en markedsledende leverandør av språktjenester.

KVALITETSSTYRINGSYSTEM

Salita har et kvalitetsstyringssystem iht. bransjestandarden. Dette betegner den høye kvaliteten på våre tolketjenester og oversettelser. Alle våre språkmedarbeidere har taushetsplikt.

Vår historie

Vår tolketjeneste ble opprettet i 1995, og har i en årrekke vært en ledende  leverandør av tolking, oversettelse og språk relaterte kurs i Norge. Gjennom årene har vi hatt en stødig omsetningsvekst og utviklet oss sammen med bransjen. I dag er vi en av landets største og mest erfarne formidler av tolketjenester med moderne teknologiske løsninger, landets største språkbredde, samt dyp fagkunnskap om tolking og oversettelse.

Medlem av Språktjenester – NHO Service og Handel

Bransjenettverket Språktjenester inngår i landsforeningen NHO Service og Handel, og er en interesse-sammenslutning av seriøse leverandører av språktjenester i Norge.

Bransjenettverket er skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Tolk fra tolkeportalen

Tolk fra tolkeportalen vil alltid bli prioritert ved registrering hos Salita. Vårt opplærings-/kvalitetssikringssystem er beskrevet i selskapets rutiner. Opplæring og kvalitetssikring av tolker ledes av statsautorisert tolk med lærerutdanning i språkfag og 30-års tolkeerfaring. Les mer om hvordan vi kvalitetssikrer våre tolker her

Dette sier våre kundene om oss

Vi har høy tillit hos våre kunder. Flere store private og offentlige oppdragsgivere har valgt Salita som sin leverandør av språktjenester. Vi har rammeavtaler med flere helseforetak, departementer, store og mindre kommuner over hele landet.

“Takk for meget rask og profesjonell leveranse til Norwegian Drytech.”
-Ottar Zahl Jonassen

“Vil takke for et flott samarbeid , og for at dere alltid har klart å hjelpe oss på kort varsel”
-Seksjonsleder allmennavdelingen, Helseetaten v/Oslo kommune

“Takk for at dere stiller med dyktige tolker på kort varsel. Vi setter stor pris på samarbeidet”
– Torun Nordgård, Jessheim videregående skole

“Kjempegodt fornøyd med tolken.
Veldig rolig og avslappet – tolket godt – snakket veldig godt norsk.
Er tolken rolig og har det stille rundt seg, er det lett å holde informasjon. Dette var en super start!”
-ESE Drevsjø statlig mottak

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523