Vilkår og betingelser

Takk for din interesse for vårt selskap SALITA TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTE AS (“BEDRIFT”), og vår programvareplattform som inkluderer denne nettsiden, våre mobile applikasjoner og annen tilknyttet programvare som vi enten har bygget eller har lisens på fra våre leverandører for å kjøre vår programvareplattform (“plattformen”).

Vårt selskap er en del av konsernet Skiwo AS som inkluderer Salita AS, Manymore.com AS, og Payout Partner AS.

For å bruke vår plattform er ditt samtykke påkrevd. Noe av dette samtykket er implisitt i handlingene dine, noe er underlagt reglene og forskriftene gjeldende for vår industri, og noe er eksplisitt bedt om eller er påkrevd av vår plattform for at vi skal kunne tilby tjenester til deg og for at vi skal kunne forbedre vår virksomhet.

Dette dokumentet eksisterer for å hjelpe deg med å forstå alt du trenger å vite om våre retningslinjene overfor våre kunder og leverandører.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om selskapets vilkår og betingelser, ikke nøl med å kontakte oss.

 • Send oss ​​e-post: post@salita.no eller support@manymore.com*
 • Skriv til oss på “SKIWO AS, Pilestredet 17, Oslo - 0164, Norway”
 • Ring noen av våre konsernselskaper via deres telefontjenester på salita.no og manymore.com

Hvem er dette dokumentet for?

Ved å bruke våre tjenester godtar du vilkårene (“Vilkårene”) som er definert i denne avtalen. Les derfor dette dokumentet nøye.

I dette dokumentet betyr “du”, “kunde”, “leverandør” eller “kontoinnehaver” en person eller enhet som benytter eller som har til hensikt å benytte våre tjenester. “Vi”, eller “oss” betyr BEDRIFT. “Begge parter” betyr både deg og oss.

Underforstått samtykke


Alle kan opprette en konto på plattformen vår

Du har lov til å opprette en konto på vår plattform for å bli kunde eller leverandør av våre tjenester.

Ved å opprette en konto for å bruke tjenestene, bekrefter du at du er over 18 år. Du kan ha en konto for å ansette leverandører (“kundekonto”), og en annen konto for å levere tjenestene dine til våre kunder (“leverandør”).

Ved å opprette en konto, gir du oss ditt samtykke til å bruke den personlige informasjonen du oppgir. Dette inkluderer:

Påkrevd

 • Ditt navn, e-post

Sak for sak

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsinformasjon (inkludert kredittkort- eller faktureringsdata)
 • Betalingsinformasjon (inkludert personlig nummer, bankkontonummer osv.)

Valgfritt

 • Din tilknyttede organisasjon
 • Dine personlige preferanser

Vår rett til å nekte tjeneste

Med forbehold om diskriminerende lover, beholder vi retten til å nekte eller begrense din tilgang til vår plattform.

Denne retten er nødvendig for at vi skal kunne sikre kvaliteten på tjenestene vi leverer, og for å sikre sikkerheten til våre leverandører.

Her er noen få tilfeller der vi har måttet bruke denne retten:

 • Kunder registrerte seg på plattformen vår og la ut spamforespørsler. Disse kundene ble umiddelbart utestengt.
 • Kunder registrerte seg på vår plattform med falske e-postmeldinger. Disse kundene ble umiddelbart utestengt.
 • Leverandører forsøkte å registrere falske kvalifikasjoner. Disse leverandørene ble straks forbudt.


For å beskytte oss selv, våre leverandører og våre kunder, ber vi deg kontakte oss umiddelbart hvis det er grunn til bekymring.

Hva kan du gjøre med plattformen vår

Du kan bare bruke tjenestene våre slik det er tillatt i denne avtalen og eventuelle gjeldende lover.

Du kan slette kontoen din ved å gå til profilsiden din og klikke på “slett profil”. Det er ikke mulig å gjenopprette profilen din. Den blir øyeblikkelig og irreversibelt slettet. Forsikre deg om at du har nødvendige sikkerhetskopier av dataene dine før du sletter.

Eksplisitt samtykke

For at vi skal kunne tilby tjenester til deg, må vi motta informasjon fra deg. Denne informasjonen kan være i form av dine kvalifikasjoner, eller dine krav til en ny oppgave. Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal kunne drive virksomheten vår.

Denne informasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Språk
 • Sertifiseringer, vitnemål og annet bevis på utdanning
 • Be om beskrivelse
 • Be om kategori
 • Filvedlegg
 • Informasjon om andre personer som bør holdes informert om forespørselen din

Det er TI spesifikke tilfeller der uttrykkelig samtykke blir registrert og påkrevd. I utviklingen av vårt produkt, er det sannsynlig at vi introduserer flere nettformer som vil be om lignende informasjon i forskjellige opplevelser. Disse ti sakene dekker alle slike mekanismer individuelt, og kan derfor gjelde over 30 forskjellige måter vi ber om dette samtykket på.

For kunder

 1. Når kunder oppretter en konto, tillater de oss eksplisitt å kontakte dem angående våre tjenester. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 2. Når kunder legger inn en forespørsel, tillater de oss eksplisitt å kontakte dem (og andre personer merket av kunden) angående den spesifikke forespørselen. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 3. Når kunder setter opp den automatisk godkjenningsfunksjonen eller tildeler individuelle applikasjoner, godtar de eksplisitt å betale for tjenesten de forventer å motta. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 4. Når kunder avbestiller en bekreftet forespørsel, tillater de oss eksplisitt å ta betalt for avbestillinger med kort varsel hvis aktuelt. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 5. Når kunder gir tilbakemelding på en forespørsel, tillater de oss eksplisitt å bruke tilbakemeldingene sine til å justere det totale belastede beløpet for forespørselen og for å forbedre vår virksomhet. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.

For leverandører

 1. Når leverandører oppretter en konto, tillater de oss eksplisitt å kontakte dem angående våre tjenester. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 2. Når leverandører registrerer sine kvalifikasjoner på vår plattform, tillater de oss eksplisitt å kontakte dem angående deres kvalifikasjoner, samt å kontakte andre myndigheter (for eksempel: IMDi) for å bekrefte disse kvalifikasjonene. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 3. Når leverandører setter opp automatisk påføringsfunksjonen eller sender inn applikasjoner manuelt, blir de eksplisitt enige om å tilby tjenesten til prisene som er vist på plattformen. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 4. Når leverandører avbryter en bekreftet forespørsel, tillater de oss eksplisitt å ta betalt for avbestilling med kort varsel hvis aktuelt. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.
 5. Når leverandører gir tilbakemelding på en forespørsel, tillater de oss eksplisitt å bruke tilbakemeldingene sine til å justere det totale fakturerte beløpet for forespørselen og for å forbedre vår virksomhet. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre.

FINANSIELLE KONSEKVENSER AV KANSELLERINGER

Som kunde

 • Når du avbryter en forespørsel med mer enn 24 timers varsel, hvis relevant, KAN vi belaste deg et bestillingsgebyr.
 • Når du avbryter en forespørsel med mindre enn 24 timers varsel, vil vi belaste deg for hele beløpet for denne bestillingen.
 • Når du kansellerer en forespørsel, hvis relevant, KAN vi belaste deg basert på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-12-03-1441

FINANSIELLE KONSEKVENSER AV TILTAK OG UTEBLIVELSE

Som leverandør

 • Når du trekker tilbake fra en bekreftet bestilling med over 24 timers varsel, hvis relevant, KAN vi belaste deg hvis vi må betale for endringer på fly / hotell / etc, når vi tildeler reservasjonen til en annen leverandør.
 • Når du trekker tilbake fra en bekreftet bestilling med mindre enn 24 timers varsel, hvis relevant, KAN vi belaste deg hvis vi må betale bøter til våre kunder (nærmere bestemt Helseanbud).
 • Når du forårsaker uteblivelse, hvis relevant, KAN vi belaste deg hvis vi må betale bøter til våre kunder (nærmere bestemt Helseanbud).

FINANSIELLE KONSEKVENSER AV OPPRINGING UTEN EN BEKREFTET BOOKING


Som leverandør

 • Hvis du trekker deg fra en bekreftet bestilling, og deretter blir ringt av kunden, må du avvise anropet.
 • Ettersom bookingen kan være tildelt en annen leverandør, vil du IKKE få betalt for denne bestillingen.
 • Bare den bekreftede leverandøren vil motta betaling.

Som kunde

 • Hvis du har mottatt en e-postbekreftelse som inneholder kontaktinformasjonen for riktig leverandør, må du ringe riktig leverandør
 • Vennligst sjekk vår plattform for å se kontaktinformasjonen til den bekreftede leverandøren.
 • Du kan også ringe, sende e-post eller chatte med oss.

Erstatning

Du vil holde skadesløs, forsvare og holde skadelidende SELSKAP, våre tilknyttede selskaper og våre respektive styremedlemmer, offiserer, ansatte, representanter og agenter (hver en «skadesløs part») fra alle krav, skader, forpliktelser, kostnader, tap og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer og alle relaterte kostnader og utgifter) som oppstår som følge av eller relatert til ethvert krav, sak, prosedyre, etterspørsel eller handling anlagt av deg eller en tredjepart eller annen kontoinnehaver mot en skadelidt part angående: (a) bruk av nettstedet og tjenestene av deg eller dine agenter, inkludert eventuelle betalingsforpliktelser som påløper gjennom bruk av tjenestene; (b) ethvert oppdrag som er inngått av deg eller dine agenter, inkludert, men ikke begrenset til, klassifiseringen av en kontoinnehaver som en uavhengig entreprenør; klassifiseringen av SELSKAPET som arbeidsgiver eller felles arbeidsgiver for kontoinnehaveren; ethvert ansettelsesrelaterte krav, for eksempel krav som gjelder oppsigelse av arbeid, diskriminering av ansettelser, trakassering eller gjengjeldelse og eventuelle krav om ubetalt lønn eller annen kompensasjon, overtidslønn, sykefravær, ferie- eller feriepenger, pensjonsytelser, arbeidstakers kompensasjonsytelser, dagpenger eller andre ytelser til ansatte; © manglende overholdelse av Vilkårene av deg eller dine agenter; (d) manglende overholdelse av gjeldende lov av deg eller dine agenter; (e) uaktsomhet, forsettlig oppførsel eller svindel fra deg eller dine agenter; og (f) ærekrenkelse, injurier, krenkelse av personvernrettigheter, urettferdig konkurranse eller krenkelse av immaterielle rettigheter eller påstander om dette i den utstrekning forårsaket av deg eller dine agenter.

Representasjoner; Garantier; Forbehold


Du representerer og garanterer at (i) du har full makt og myndighet til å inngå avtalen; (ii) SELSKAP har aldri tidligere avsluttet eller på annen måte deaktivert en konto opprettet av deg på grunn av brudd på avtalen eller på grunn av ugyldig aktivitet; (iii) å inngå eller utføre i henhold til avtalen, vil ikke krenke noen avtale du har med en tredjepart eller tredjeparts rettigheter; og (iv) all informasjon som du gir til COMPANY er korrekt og aktuell.

I den grad loven tillater, utelukker vi alle garantier, uttrykkelig, lovfestet eller underforstått. VI ANBEFALER UTTRYKKELIG GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR IKKE-KONFERENSJON, MERCHANTAILITY, OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Ansvarsbegrensning

SELSKAP er ikke ansvarlig, og du samtykker i å ikke holde oss ansvarlig, for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til:

 • din bruk av eller din manglende evne til å bruke nettstedet eller tjenestene våre;
 • forsinkelser eller forstyrrelser på nettstedet eller tjenestene våre;
 • virus eller annen skadelig programvare oppnådd ved å få tilgang til, eller koble til, vårt nettsted eller tjenester;
 • feil eller unøyaktigheter av noe slag på nettstedet eller tjenestene våre;
 • skade på maskinvareenheten din fra bruk av nettstedet eller tjenestene;
 • innholdet, handlingene eller samhandlingen med tredjeparts bruk av nettstedet eller tjenestene;
 • et suspensjon eller andre tiltak iverksatt med hensyn til kontoen din;
 • din avhengighet av kvaliteten, nøyaktigheten eller påliteligheten til oppdrag, profiler, rangeringer, anbefalinger og tilbakemeldinger (inkludert innhold, rekkefølge og visning), eller beregninger funnet på, brukt på eller gjort tilgjengelig gjennom nettstedet; og
 • ditt behov for å endre praksis, innhold eller atferd eller tapet av eller manglende evne til å gjøre forretninger, som et resultat av endringer i vilkårene.

I tillegg vil ikke firmaet, våre AFFILIATER, VÅRE LISENSIERE, ELLER VÅRE TJENESTEYTTE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, UTTRYKKELIGE, PUNITIVE, EXEMPLERENDE ELLER INDIREKTE KOSTNADER ELLER SKADER, INKLUDERT, , INSTALLASJONS- OG FJERNKOSTNADER, ELLER TAP AV DATA, PRODUKSJON, OMSETNING ELLER FORRETNINGSMULIGHETER. Disse begrensningene gjelder ethvert ansvar som oppstå fra enhver årsak til handling som oppstår ut av eller i forbindelse med denne avtalen eller andre servicevilkår, uansett om kontrakten, erstatningsansvar (inkludert NEGLIGENCE), strengt ansvar, AV MULIGHETEN FOR SUKKELLE KOSTNADER ELLER SKADER OG SELV OM DE BEGRENSEDE RETTIGHETENE GJELDES I DENNE MISLIKE TIL Hennes VESENTLIGE FORMÅL. NOEN STATER OG JURISDIKKSJONER TILLATER IKKE FOR ALLE DE FOREGÅENDE UTSLUTNINGER OG BEGRENSNINGER, SÅ I GANG, NOE ELLER ALLE AV disse begrensningene og utelukkelsene kan ikke gjelde deg.

Styrende lov

Denne avtalen skal styres av Norges interne lover. Eventuelle tvister som oppstår som følge av rettighetene og pliktene i denne avtalen skal forelegges ordinær domstolsbehandling, og partene aksepterer Oslo tingrett som deres eksklusive juridiske sted under denne avtalen.

Force Majeure

Ingen av partene vil være ansvarlige for mangelfull ytelse i den grad det er forårsaket av en tilstand (for eksempel naturkatastrofe, krigshandling eller terrorisme, opprør, arbeidskraftsvilkår, statlige handlinger og forstyrrelse av Internett) som var utenfor partiets rimelige kontroll.

FORBUDT BRUKSOMRÅDE

Bruken som er beskrevet i disse vilkårene er forbudt uavhengig av hvor på nettstedet de forekommer. Aktivitetene er for eksempel forbudt i oppdragsposter, forslag, meldinger, kommunikasjon med kundeservice og tvister.

ULOVLIG, SVIKTENDE, SKADELIGE ELLER KRENKENDE BRUK

Du kan ikke bruke, eller oppmuntre, promotere, tilrettelegge for, eller instruere eller fremkalle andre til å bruke nettstedet eller tjenestene for aktiviteter som bryter lov, lov, forskrift eller forskrift; for andre ulovlige, uredelige, skadelige eller krenkende formål; eller for å overføre, lagre, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig eller støtende.

Alle profiler, oppdrag, forslag og annet innhold som legges ut på nettstedet, må være sannferdig og ikke misvisende.

Håndhevelse

Vi forbeholder oss retten, men påtar oss ikke forpliktelsen, til å undersøke brudd på disse vilkårene. Vi kan undersøke brudd og kan fjerne, deaktivere tilgang til eller endre alt innhold som bryter disse vilkårene hvis det kreves av loven.

Vi kan rapportere all aktivitet som vi mistenker bryter lov eller forskrift til aktuelle lovhåndhevingspersoner, tilsynsmyndigheter eller andre passende tredjeparter. Rapporteringen vår kan omfatte å avsløre passende brukerinformasjon. Vi kan også samarbeide med passende rettshåndhevelsesbyråer, regulatorer eller andre passende tredjeparter for å hjelpe med etterforskning og straffeforfølgelse av ulovlig oppførsel ved å tilby nettverks- og systeminformasjon knyttet til påståtte brudd på disse vilkårene.

RAPPORTERING OG KORREKTERING AV BRUDD

Hvis du blir oppmerksom på brudd på disse vilkårene, må du umiddelbart rapportere det til kundeservice. Du samtykker i å hjelpe oss med alle undersøkelser vi foretar, og å ta eventuelle utbedrende tiltak vi trenger for å rette opp et brudd på disse vilkårene.