Telefontolk
Telefon tolk icon
Telefontolk

Telefontolk

Telefontolking er en effektiv og ressursbesparende måte å håndtere behovet for tolketjenester, både ved akutte og planlagte behov.

Tolken befinner seg på et skjermet sted som tilfredsstiller alle krav til taushetsplikt. Tolkebrukeren og den fremmedspråklige samtalepartneren kan befinne seg i samme rom, andre ganger kan de befinne seg på hvert sitt sted. Tolken lytter til det som blir sagt, og tolker fortløpende via telefon.