Tekniske oversettelser

Har du et internasjonalt publikum eller en global arbeidsstokk og ønsker å kommunisere på en effektiv og profesjonell måte? Intern eller ekstern kommunikasjon? Vi kan vi hjelpe deg. Enten det er brukermanualer, tekniske rapporter eller andre dokumenter av teknisk karakter kan du stole på at vi tar utfordringen. Velg Salita for å være sikker på at dine oversettelser er av høy kvalitet, nøyaktige, presise og lett forståelige.

Bilde av en avansert teknisk plan

Noen av våre kunder:

MySalita

Du kan enkelt bestille et oppdrag i vår bookingplattform MySalita. Bruker du MySalita, vil dokumenter bli trygt håndtert i henhold til de strengeste bransjekrav og du vil kunne få en snarlig tilbakemelding på dine oversettelser. Samtidig får du en effektiv og ryddig oversikt over alle dine prosjekter.

Sikker lagring

Vi forstår hvor viktige dine data er for deg! Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at data til enhver tid lagres forsvarlig. GDPR er selvfølgelig ivaretatt. Vi håndterer dine sikkerhetskrav og vår skybaserte plattform MySalita er sikret i henhold til ISO27001.

Responstid

I tett dialog med kunden, blir vi enige om en tidsplan, samt kriterier for når en respons kan foreligge. På denne måten får vi avklart behov og forventning knyttet til oppdraget. Vi etterstreber en smidig håndtering uten at det går på bekostning av kvalitet!

Hvorfor velge Salita til din tekniske oversettelse?

Tekniske oversettelser kan være et kritisk element for å nå et internasjonalt publikum eller for å formidle viktig informasjon knyttet til det operative i din virksomhet. Salita kan hjelpe deg med å gjøre dette på en effektiv og profesjonell måte.

Vårt team av erfarne tekniske oversettere har spesialisert seg på å levere nøyaktige, presise og kulturelt tilpassede oversettelser innen en rekke tekniske fagområder, inkludert elektronikk, maskinvare, programvare og ingeniørfag.

Vi forstår at tiden din er viktig, og vi tilbyr effektive løsninger for å sikre at du får oversettelsene dine når du trenger dem.

Vårt fokus på kvalitet og kundeservice sørger for at du alltid får en oversettelse du kan være trygg på at møter dine krav, samtidig som du får den oppfølgingen du trenger når du lurer på noe.

Kontakt oss

Ønsker du å få kontakt med en kundebehandler? Send oss en e-post eller ring 04523