Språk

Syria - hvilket språk trenger man tolk til?

Salita.no08.02.2023
bilde språk i syria

Det eldste “levende” språket

I Syria er det arabisk som er det offisielle språket. Arabisk er et språk som er over 1600 gammelt. Arabisk anses som det hellige språket, da Koranen er skrevet på arabisk. Mange sier at det er det eldste “levende” språket, da man takket være nedskriving av Koranen har bevart skriftspråket i samme form som språket hadde da. Man har unngått å endre for mye på skriftspråket.

Muntlig arabisk kan imidlertid avvike en del fra MSA (Modern Standard Arabic) og det er forholdsvis stor forskjeller i dagligtale mellom de ulike land som bruker arabisk som offisielt språk i dag. Det er idag offisielt språk i 26 land, og om man regner alle variantene av arabisk som ett språk er det kanskje så mange som over 400 millioner mennesker som har arabisk som morsmål. I tillegg har språket påvirket mange andre språk (og skriftspråk) rundt omkring i verden.


Dialekter
Arabisk kan deles i standardarabisk og flere lokale dialekter. Det er store forskjeller mellom arabiske dialekter (regionale forskjeller, dialekter til religiøse minoriteter, nomadefolk osv.) Noen ganger er dialektene gjensidig forståelige, andre ganger kan det være såpass stor forskjell mellom dem at arabisktalende med forskjellig dialekt kan ha problemer med å forstå hverandre. Blant annet blander noen dialekter inn låneord fra fransk, spansk osv. I utgangspunktet kan stort sett alle med arabisk som morsmål forstå standardarabisk, som er varianten som brukes i nyhetssendinger o.l – men ikke alle arabsiktalende kan bruke standardarabisk som samtalespråk selv.

Mange arabisktalende kan imidlertid forstå mange forskjellige dialekter, og kommuniserer på tvers av dialektforskjeller, ofte ved å ta standardarabisk i bruk der forskjellene blir store. Tolker for Salita tolketjeneste har gjerne god kompetanse i flere dialekter, og kan både forstå og legge om talen sin for å gjøre seg forstått. Vi har kartlagt tolkens evner og begrensninger når det gjelder dette, slik at vi best matcher tolk med riktig dialekt til ditt oppdrag.

Salita samarbeider med mange profesjonelle arabiske tolker fra Syria. Mange av våre tolker, som ikke er fra Syria selv, kjenner likevel godt til dialekten, da den har mye felles med andre varianter av arabisk fra Midt-Østen, og de har heller ingen problemer med å legge om og bruke ord og uttrykk slik at klienten forstår hva som blir tolket.


Andre språk i Syria
I tillegg til arabisk snakkes det flere språk Syria – deriblant kurdisk – som i seg selv er delt i tre dialekter som regnes som seperate språk; sorani, kurmanci/kurmanji og badini (som i seg selv ofte regnes som er versjon av kurmanci/kurmanji).

Kurdisk er et slags “kontinuum” av dialekter/språk som snakkes i Kurdistan – som er et område som strekker seg fra Irak, Iran, Syria, Tyrkia. Det er ulik grad av innbyrdes forståelighet mellom språkene, noen snakker og forstår flere dialekter, mens andre har større problemer.

Hovedskillelinjen går mellom Sør-Kurdisk og Nord-Kurdisk – Sorani og Kurmanji – hvor Sorani skrives med arabisk skrift, og Kurmanji med latinske bokstaver. Selv om uttale og aksent på de kurdiske språkene kan det være store forskjeller i gramatikken; like store som mellom engelsk og tysk! Når man bestiller tolk på kurdisk er det derfor viktig å avklare på forhånd hvilken dialekt personene som skal bruke tolk snakker og forstår. Vi i Salita tolketjeneste har kartlagt alle våre tolker for å kunne matche tolk med riktig dialekt til oppdraget.

Andre språk som snakkes i Syria er arameisk, armensk, assyrisk, azeri m.fl og vi har tolker på alle disse språkene dersom det skulle være behov.

Er du usikker hvilken dialekt du bør bestille, ring oss i Salita tolketjeneste for å snakke med en av våre erfarne tolkeformidlere (24/7/365).