Språk

Swahili - et språklig møtepunkt

Salita.no20.02.2023
Bilde av swahili

Hakuna matata

Dette uttrykket kjenner de fleste igjen fra filmen Løvenes Konge, men det ble opprinnelig brukt i en sang fra 1980, og selv om det i dag brukes som en gjenkjennelig salgsgimmick i turistindustrien er det ikke et uttrykk swahili -talende selv bruker i stor grad – de sier gjerne «hamna shida» – som betyr det samme: ingen bekymringer.

Swahili er et språk som ofte sees på som et slags «lingua franca» – et fellesspråk – for store deler av det østlige Afrika. Språket kalles ofte kiswahili, hvor forstavelsen ki- egentlig betyr «språket». Kiswahili er altså «språket swahili». Mange, for ikke å si de fleste, som snakker swahili behersker også andre språk, som f.eks. kinyarwanda, kirundi, kikuyo, luganda, somali, engelsk, fransk. Men når det kommer til å bestille tolk ønsker man gjerne tolk på swahili siden det er det språket man har hatt mest kontakt med i ulike situasjoner i hjemlandet.

Salita og swahili

Vi i Salita har levert tolkeoppdrag på swahili siden 1995, og vi har en omfattende tolkebase med mange dyktige og erfarne tolker som behersker alle dialekter. Våre swahili-tolker kommer fra Kongo, Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Rwanda, samt at noen kommer fra andre land, men har lært swahili i et av disse landene.

Blant verdens største språk

Det er noe uenighet rundt hvor mange som faktisk snakker swahili på verdensbasis, det være seg som morsmål eller som andrespråk, og estimater varierer mellom 50 og 100 millioner mennesker. Legger man 100 millioner til grunn er swahili faktisk blant de 15 mest talte språket i verden.

“Ngalawa” or “ungalawa” er en tradisjonell kano til Swahili-folk i Zanzibar

Swahili fra…

Ofte får vi i Salita bestillinger hvor kunde påpeker at de ønsker tolker fra et bestemt land eller en region, da det kan være forskjellige dialekter av språket. Dialekter som ikke uten videre er fullstendig gjensidig forståelige om man ikke er vant til å omgås folk som snakker andre dialekter. Noen ganger kan man også være usikker på hvilket språk en klient eller pasient foretrekker, og i slike tilfeller vil vi prøve å finne en tolk som kanskje behersker flere språk det kan tenkes at personen behersker. Vi sitter på kunnskap om hvilke tolker som kommer fra hvilke regioner, samt hvilke av tolkene som behersker hvilke dialekter og varianter. På denne måten er man som kunde alltid sikker på å få riktig tolk til oppdraget.

I Norge

Selv om vi har levert swahili-tolker i mange år er det likevel et språk som har vært forholdsvis smalt og lite her i Norge. Likevel har det vært tilbud om å studere språket ved både NTNU og Universitetet i Oslo, selv om dette tilbudet for øyeblikket er nedlagt. Ofte kategoriseres swahili som et språk det er forholdsvis lett å lære, både på grunn av et høyt antall låneord fra latinske og germanske språk, samt at grammatikken ikke er for komplisert, og at det er et fonetisk språk – skriftlig swahili ligger nært opp til uttale, altså at det «skrives slik det uttales».

Når det gjelder tolking på språket har antall bestillinger har holdt seg på et jevnt nivå, og mange av tolkene våre har vært med oss i lang tid. I den senere tiden har vi sett en økning i antall oppdrag på språket, og dette er nok spesielt i sammenheng med at det nå kommer en del overføringsflyktninger fra Kongo. Salita er i forkant og vi har allerede hatt en dialog med og reaktivert tolker som har vært borte en stund, samt rekruttert og testet flere nye tolker slik at vi er godt forberedt på økningen i behovet. Når du trenger tolk på swahili er det bare å ringe til Salita og vi kan levere dyktige og erfarne tolker på kort varsel.

Tolkeutdannelse i Swahili

I og med at språket tradisjonelt ikke har vært så veldig etterspurt her i Norge har det ikke vært så mange muligheter for tolker til å ta tolkeutdannelse eller Tospråktesten hittil. Det er derfor ikke så mange tolker med offisielt nivå eller som står registrert i tolkeportalen. OsloMet, som er institusjonen som har fått ansvaret for gjennomføringen av offisielle kvalifiseringstiltak av IMDi, gjennomfører Tospråktesten med swahili som et av de prioriterte språkene.

Kvinne i arbeid på sjøgress-plantasjen. Paje, Zanzibar i Tanzania


Et blandingsspråk eller et selvstendig språk?

Språket har en spennende historie, og er i seg selv et resultat av møtet mellom den arabiske verden, Afrikas kyst og Europa. Noen tar til orde for at det kan ses på som et pidgin-språk – altså et språk som har oppstått som en blanding av andre språk. Det kan for så vidt være mye sannhet i det, all den tid språket i stor grad lener seg på både engelske, portugisiske, franske, tyske og til og med kinesiske og persiske låneord. Den største innflytelsen er likevel arabisk, og en stor del av vokabularet kommer derfra (35 %). Likevel klassifiseres språket som regel som et bantu-språk, fordi grammatisk sett er dette riktigst. Låneordene har også stort sett kommet til de siste 500 årene. Swahili er i dag det afrikanske språket med størst utbredelse. Langs Afrikas 1500 km lange østkyst, fra det sørlige Somalia til det nordlige Mosambik, samt i innlandet frem til og rundt de store innsjøene, snakker en stor del av befolkningen swahili.

Opprinnelig ble swahili skrevet med det arabiske alfabetet, men få tilpasninger ble gjort for å standardisere og tilpasse lydene i talt swahili, slik at et tegn ble brukt for flere forskjellige lyder – noe som selvsagt førte til noe forvirring og problemer når man skulle lese ordene. I dag brukes hovedsakelig det latinske alfabetet for å skrive swahili.

Snakker du Swahili og kunne tenke deg å jobbe som tolk? Ta kontakt med HR avdelingen på hr@salita.no

Kildehenvisning:

http://www.bbc.co.uk/languages/other/swahili/guide/facts.shtmlhttps://www.afrikasafari.no/blog/hva-betyr-hakuna-matata.htmhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_total_number_of_speakershttps://www.fluentin3months.com/most-spoken-languages/https://en.wikipedia.org/wiki/Swahili_languagehttps://no.wikipedia.org/wiki/Swahilihttps://www.fluentin3months.com/swahili/