Skjermtolk
Skjerm tolk
Skjermtolk

Skjermtolk

Skjerm-/videotolk gir kunden den samme effektive ressursutnyttelse som ved telefontolk, samtidig som du vil oppleve den samme nærheten og tilstedeværelsen som ved fremmøte. Tolken befinner seg på et sted som tilfredsstiller kravene til taushetsplikt. Tolkebrukeren og den fremmedspråklige samtalepartneren kan befinne seg i samme rom, eller på hvert sitt sted. Tolken tolker fortløpende via skjerm.