Samfunnsansvar

Vi i Salita er opptatt av etikk, ansvarlighet og bærekraft. Målet er fornøyde kunder og at våre ansatte føler stolthet i alle stadier av tjenesteleveransen.

MEDLEM AV NHO – Språktjenester
NHO Språktjenester er en del av landsforeningen NHO service, som er bransjeforening for ansvarlige servicevirksomheter på tolkeområdet. Foreningen representerer de private tolkeformidlerne, med lang erfaring innen leveranser av tolketjenester til offentlige og private virksomheter. Formålet er å skape verdier og fremme kvalitetsutvikling og effektive tjenester i samarbeid med offentlige myndigheter og andre aktører i tolkebransjen.

Bransjen bidrar til integrering ved å lage nye arbeidsplasser hvor nordmenn og innvandrere står på lik linje og ønsker å skape et transparent marked for tolketjenester med ansvarlige aktører.

STIPEND TIL TOLKEUTDANNING
For å motivere våre tolker til å ta høyere tolkeutdanning, har Salita Tolke- og translatørtjeneste AS etablert et utdanningsstipend. Hvert år trekker vi 4 tolker som får dekket semesteravgifter og pensum for hele utdanningsløpet.

SALITAS STØTTE
Menneskene som har behov for våre tjenester er ofte i en sårbar situasjon. Det er viktig at alle behandles rettferdig og likt uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, landbakgrunn og seksuell legning. Gjennom vår støtte til ideelle og samfunnsbyggende formål ønsker vi å fremme menneskerettigheter, bidra til økt rettsikkertet og tilgang til utdanning. Våre valg av prosjekter finner du blant de seriøse ideelle organisasjonene i Norge.

 

 

 

 

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523