Søk

Oversettelse i en digital verden

Oppdatert: 18. nov. 2020

Publisert av Dan England Dokken

Starten på oversettelsesbransjen strekker seg helt tilbake til før bibelen, dette er ett tema som lenge har blitt debattert av historikere og samfunnsvitere. I bibelen er det historier om folk med forskjellig språk, fra ulike områder. Det tyder på at behovet for oversettelse har vært til stede så lenge mennesket har utrykket seg muntlig og skriftlig. Hvordan har dette utviklet seg fra å oversette noen hieroglyfer på en stentavle til å bli en profesjonell industri.

Fra hieroglyfer til Word

Ordet «oversettelse» holder nøkkelen til å forstå viktigheten av prosessen som gjøres. Det stammer fra latin, og direkte oversatt betyr det «å bringe, eller å ta med seg» Man skal med andre ord ta med seg meningen og innholdet, slik at alle parter har en felles forståelse om hva den aktuelle teksten inneholder.

Translatørtjenester var faktisk vanlig i de forhistoriske samfunnene i Midtøsten, da det på denne tiden stadig ble større og flere kongeriker som handlet med hverandre. Dette førte til ett behov for å kunne kommunisere på kryss og tvers av språkene. Rosettastenen som i dag befinner seg i British Museum, er ett tydelig bevis på at oversettelse eksisterte og ble benyttet i oldtidens Egypt.


Det virkelig store behovet for oversettelse, ble for alvor synlig under data og internettets fremmarsj. Internettet har revolusjonert tilgangen på informasjon og behov for å forstå denne informasjonen som ikke alltid er tilgjengelig på vårt eget skriftspråk. Vi kan med enkelthet finne tekster og informasjon fra andre land, som vi vil eller må forstå meningen av. Det er med andre ord behovet for deling av kunnskap, informasjon, opplysning og kontrakter som har drevet veksten i bransjen til de høydene vi ser i dag. Bransjens størrelse er i dag verdsatt til $33.5 milliarder (278 milliarder NOK) og Europa står for 49% av denne omsetningen. Det finnes i dag 195 land i verden, hvor det prates over 7000 språk, og med fremveksten av ett mer globalt samfunn, og informasjonsflyt på kryss av disse grensene øker behovet stadig for denne tjenesten.

Salita Tolke- og translatørtjeneste er da ett resultat av mange år med utvikling og evolusjon. Vi følger i en lang kjede av en gruppe translatørselskaper som har gjort fremveksten av dagens moderne samfunn mulig. Det skal sies at denne utviklingen ville forekommet uansett, men det er nærliggende å tro at dette vil gått saktere uten dette yrket.

Salita inn i det 21.århundre

I Salita er vi hele tiden ute etter å følge trendene og gjøre kundereisen så effektiv som mulig. Vi har de seneste årene implementert nye digitale løsninger som nå gjør det mulig for våre kunder å:

-> Korte ned behandlingstiden -> Få full oversikt over sine oppdrag -> Redusere konsum av papir -> Unngå porto, ved å levere elektronisk

Alle disse punktene er mulig gjennom vår helt nye Salita kundeportal. Dette er en portal hvor kunden kan sende inn, starte, overvåke og få levert sine oppdrag. Man kan hente ut rapporter direkte fra systemet som gir kunden en indikasjon på forbruk, frekvens på oppdrag og finansielle rapporter. «ingen grunn til å miste nattesøvnen etter å ha tatt steget inn i det 21. århundre med Salita Tolke- og Translatørtjeneste» Denne portalen gjør det mulig for små og store kunder å få full kontroll på sine oppdrag, og man slipper da å kontakte Salita for å finne status på oppdragene. Vår portal kan tilpasses hver enkelt kunde, noen vil ha flere brukere med tilgang til alle oppdrag, mens andre kanskje vil kun at brukerne skal ha tilgang til sine egne oversettelser.

GDPR og oversettelse

Her hos Salita Tolke- og Translatørtjenester forsøker vi alltid å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder og våre kunders medarbeidere. Dette gjelder også de privatkundene som benytter seg av våre tilbud. En viktig faktor i dette arbeidet er å opprettholde en høy datasikkerhet, i form av velfungerende IT-systemer og løsninger. Våre kunder er det viktigste vi har, og derfor vil vi aldri dele vår kundeinformasjon med et annet selskap.

Dine personopplysninger er dine, og du kan til enhver tid få dette utlevert, endret eller slettet. Vårt mål er at våre prosesser og IT-systemer er i tråd med den nye loven om personvern, EUs personvernforordning (GDPR), som er gjeldende som lov i alle EU/EØS-medlemsland pr. 25. mai 2018

Sikkerhet for kunden

Salita har full forståelse for at våre kunder tenker sikkerhet, når det kommer til sending av sensitive dokumenter via nett. Vi arbeider nesten utelukkende med offentlige instanser og selskaper hvor sensitiv informasjon er en del av hverdagen. Salita tar selvfølgelig dette på største alvor, og inngår ingen kompromisser når det kommer til kundens behov for sikkerhet og trygghet. Filene som sendes via våre portaler er ekstremt trygge, da vår leverandør av tjenesten følger strenge krav til sikkerhet på filoverføringer. I tillegg til dette er vår leverandør pålagt strenge sikkerhetskontroller av en uavhengig tredjepart, som tester og godkjenner systemene som benyttes i lagring og sending av data. Når oppdragene er gjennomført vil filene automatisk krypteres og sendes til en ekstern server senest 14 dager etter at oppdraget er ferdigstilt. På denne måten vil ingen kunne få tilgang til filene igjen, med mindre vi går gjennom strenge sikkerhetsprotokoller hos vår leverandør for å få disse ekstrahert igjen. Kundeprotalen ivaretar også kravene til oss som selskap vedrørende GDPR, da vi ikke har lagret denne informasjonen lengre enn nødvendig. Det er med andre ord ingen grunn til å miste nattesøvnen etter å ha tatt steget inn i det 21. århundre med Salita Tolke – og Translatørtjeneste.

Vi har nå flere brukere i vår kundeportal, og håper at det i fremtiden vil komme flere etter. Er dette noe du vil ha mer informasjon om? Eller vil være med på å teste ut? da kan du mer enn gjerne ringe oss, eller sende oss en mail. Vi prater mer enn gjerne med deg om dette.

kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Rosettastenen https://www.researchgate.net/publication/271640678_History_of_Translation

Les mer om oversettelsetjenester vi tilbyr

12 visninger

Siste innlegg

Se alle