Dine rettigheter som tolk #koronasituasjon

Oppdatert: 18. nov. 2020

Sist oppdatert 18.03.2020 14.34

Antall av tolkeoppdrag har gått drastisk ned pga tiltak rettet mot å stoppe spredning av koronaviruset. Ved tap av inntekt skal du som frilanstolk ta kontakt med NAV. Vi skal bistå deg med informasjon og dokumentasjon (dersom NAV krever noe mer utover det som Salita har allerede innrapportert direkte til dem eller sendt til deg på e-post). Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for våre tolker, informasjonen oppdateres fortløpende av en HR-spesialist.

Dag 1 til 16:

Akutt kommunal sosialhjelp fra NAV som ikke er behovsprøvd (etter Sosialtjenesteloven).

Dag 17 og videre:

Midlertidig inntektssikring tilsvarende 80% av gjennomsnittet av de siste tre års inntekt, oppad begrenset til 6 G ( 1G=99 858). NAV jobber med å få på plass en teknisk løsning.

Sykepenger for frilanstolker med og uten enmannsforetak:

Fra dag 4. Midlertidig ordning. Beregningsgrunnlag se https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/selvstendig-naringsdrivende/   NAV jobber med å få på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger for frilanstolker med og uten enmannsforetak:

Fra dag 4. Midlertidig ordning der man må ta seg av barn som må være hjemme fra skole og barnehage https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/selvstendig-naringsdrivende/ . NAV jobber med å få på plass en teknisk løsning.

Dokumentasjon fra Salita:

  1. Salita har innrapportert til NAV informasjon om tolkens inntekt og forskuddstrekk digitalt gjennom A-melding: NAV har også tilgang til din Skattemelding/Selvangivelse (via Altinn).

  2. Dersom NAV krever ytterligere dokumentasjon har tolken mottatt årlige lønns og trekk oppgave fra oss på e-post.

  3. «Samarbeidsattest» fra Salita (kan utleveres på forespørsel kun dersom det er et krav fra NAV).

  4. Dokumentasjon på sykdom må innhentes fra lege eller etter de krav NAV som er fastsatt av NAV.

Hold deg oppdatert på NAV.no

37 visninger

Siste innlegg

Se alle