Søk

Bli autorisert tolk i estisk, japansk, nordsamisk, swahili eller wolof

Oppdatert: 18. nov. 2020

tolk autorisasjonsprøve glad

Vil du være autorisert tolk? OsloMet minner om at fristen for å melde seg til autorisasjonsprøven i tolking er tirsdag 15. oktober.

I år er det mulig å ta prøven i estisk, japansk, nordsamisk, swahili eller wolof, som er nye språk til autorisasjonsprøven.

Bestått autorisasjonsprøve gir rett til å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. Statsautoriserte tolker er tolker som kan stå oppført i Norsk Tolkeregister som nivå-1 eller nivå-2 tolk.

Mer om autorisasjonsprøven kan du lese her https://www.oslomet.no/om/lui/autorisasjonsprove-tolking  

Mer om Salita

Tolkefaglig BLOGG

44 visninger

Siste innlegg

Se alle