Diverse

Oversettelse i en digital verden

Salita.no08.03.2023
Bilde av oversetter i en digital hverdag

Fra hieroglyfer til Word

Ordet «oversettelse» holder nøkkelen til å forstå viktigheten av prosessen som gjøres. Det stammer fra latin, og direkte oversatt betyr det «å bringe, eller å ta med seg» Man skal med andre ord ta med seg meningen og innholdet, slik at alle parter har en felles forståelse om hva den aktuelle teksten inneholder.

Translatørtjenester var faktisk vanlig i de forhistoriske samfunnene i Midtøsten, da det på denne tiden stadig ble større og flere kongeriker som handlet med hverandre. Dette førte til ett behov for å kunne kommunisere på kryss og tvers av språkene. Rosettastenen som i dag befinner seg i British Museum, er ett tydelig bevis på at oversettelse eksisterte og ble benyttet i oldtidens Egypt.

Bilde av hieroglyfer

Det virkelig store behovet for oversettelse, ble for alvor synlig under data og internettets fremmarsj. Internettet har revolusjonert tilgangen på informasjon og behov for å forstå denne informasjonen som ikke alltid er tilgjengelig på vårt eget skriftspråk. Vi kan med enkelthet finne tekster og informasjon fra andre land, som vi vil eller må forstå meningen av. Det er med andre ord behovet for deling av kunnskap, informasjon, opplysning og kontrakter som har drevet veksten i bransjen til de høydene vi ser i dag. Bransjens størrelse er i dag verdsatt til $33.5 milliarder (278 milliarder NOK) og Europa står for 49% av denne omsetningen. Det finnes i dag 195 land i verden, hvor det prates over 7000 språk, og med fremveksten av ett mer globalt samfunn, og informasjonsflyt på kryss av disse grensene øker behovet stadig for denne tjenesten.

Salita er sågar et resultat av mange år med utvikling og evolusjon. Vi følger i en lang kjede av en gruppe translatørselskaper som har gjort fremveksten av dagens moderne samfunn mulig. Det skal sies at denne utviklingen ville forekommet uansett, men det er nærliggende å tro at dette vil gått saktere uten dette yrket.

Salita inn i det 21.århundre

I Salita er vi hele tiden ute etter å følge trendene og gjøre kundereisen så effektiv som mulig. Vi har de seneste årene implementert nye digitale løsninger som nå gjør det mulig for våre kunder å:

  • Korte ned behandlingstiden
  • Få full oversikt over sine oppdrag
  • Redusere konsum av papir
  • Unngå porto, ved å levere elektronisk

Alle disse punktene er mulig gjennom vår helt nye Salita kundeportal. Dette er en portal hvor kunden kan sende inn, starte, overvåke og få levert sine oppdrag. Man kan hente ut rapporter direkte fra systemet som gir kunden en indikasjon på forbruk, frekvens på oppdrag og finansielle rapporter. «ingen grunn til å miste nattesøvnen etter å ha tatt steget inn i det 21. århundre med Salita Tolke- og Translatørtjeneste» Denne portalen gjør det mulig for små og store kunder å få full kontroll på sine oppdrag, og man slipper da å kontakte Salita for å finne status på oppdragene. Vår portal kan tilpasses hver enkelt kunde, noen vil ha flere brukere med tilgang til alle oppdrag, mens andre kanskje vil kun at brukerne skal ha tilgang til sine egne oversettelser.

Bilde GDPR

GDPR

Her hos oss i Salita, forsøker vi alltid å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder og våre kunders medarbeidere. En viktig faktor i dette arbeidet er å opprettholde en høy datasikkerhet, i form av velfungerende IT-systemer og løsninger. Våre kunder er det viktigste vi har, og derfor vil vi aldri dele vår kundeinformasjon med et annet selskap.

Dine personopplysninger er dine, og du kan til enhver tid få dette utlevert, endret eller slettet. Vårt mål er at våre prosesser og IT-systemer er i tråd med den nye loven om personvern, EUs personvernforordning (GDPR), som er gjeldende som lov i alle EU/EØS-medlemsland pr. 25. mai 2018

My Salita - Sikkerhet for kunden

Salita har full forståelse for at våre kunder tenker sikkerhet, når det kommer til deling av sensitive dokumenter over nettet. Vi arbeider nesten utelukkende med offentlige instanser og selskaper hvor sensitiv informasjon er en del av hverdagen. Vi tar selvfølgelig dette på største alvor, og inngår ingen kompromisser når det kommer til kundens behov for sikkerhetshåndtering.

Vi forstår hvor viktig der er med dine data! Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at data til enhver tid lagres forsvarlig. GDPR er selvfølgelig ivaretatt. Vi håndterer dine sikkerhetskrav og vår skybaserte platform My Salita er sikret i henhold til ISO27001.

Når oppdragene er gjennomført vil filene automatisk krypteres og sendes til en ekstern server etter at oppdraget er ferdigstilt. På denne måten vil ingen kunne få tilgang til filene igjen, med mindre vi går gjennom strenge sikkerhetsprotokoller hos vår leverandør. Kundeprotalen ivaretar også kravene til oss som selskap vedrørende GDPR. Det er med andre ord ingen grunn til å miste nattesøvnen.

Vi har tusenvis av brukere i vår kundeportal, som får meget gode skussmål hva brukervennlighet og effektivitet angår. . Er dette noe du vil ha mer informasjon om? Ta kontakt med oss eller opprett en konto og se selv.

Logg inn i vår portal - My Salita

Bilde portal My Salita