Tolketjenester på over 200 språk

Salita er en av Norges største private landsdekkende leverandører av språktjenester. Vi leverer tolketjenester og oversetter dokumenter på over 200 språk. Kundenes språkutfordringer løses ved hjelp av skreddersydde tjenester utført av kvalitetssikrede, erfarne tolker og oversettere på de fleste språk og dialekter.

Over 20-års erfaring i bransjen, store kvalitetsleveranser samt moderne teknologiske løsninger  gjør oss til en markedsledende leverandør av språktjenester.

Vår historie

Vår tolketjeneste ble opprettet i 1995, og vi har i en årrekke vært en ledende  leverandør av tolke- og, oversettertjenester i Norge. Gjennom årene har vi hatt en stødig omsetningsvekst og utviklet oss sammen med bransjen. I dag er vi en av landets største og mest erfarne formidler av språktjenester. 

Som et ledd i behovet for å styrke Salitas tekniske og digitale posisjon ble Salita i februar 2020 solgt til teknologiselskapet Skiwo AS.

Oppkjøpet innebærer en videreføring av Salitas organisasjon, personell og ressursbase.

Kvalitetsstyringssystem

Salita har kvalitetsstyringssystem iht. bransjestandarden. Dette betegner den høye kvaliteten på våre tolketjenester og oversettelser. Alle våre språkmedarbeidere har taushetsplikt.

Medlem av Språktjenester – NHO Service og Handel

Bransjenettverket Språktjenester inngår i  NHO Service og Handel, og er en interesse-sammenslutning av leverandører av språktjenester i Norge.

Bransjenettverket skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet, på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene, samt bidra til å sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Tolker fra Nasjonalt tolkeregister

Tolk fra Nasjonalt tolkeregister vil alltid bli prioritert ved registrering hos Salita. Vårt opplærings-/kvalitetssikringssystem er beskrevet i selskapets rutiner. Opplæring og kvalitetssikring av tolker ledes av statsautorisert tolk med lærerutdanning i språkfag og 30-års tolkeerfaring. 

Hvem er vi?

2020_5_5-Richard_photo.jpg
Richard Engen

Daglig leder

2020_5_5-Marte_photo.jpg
Marte Sigmundstad

Markeds- og kommunikasjonssjef 

Jeiharan.png
Milos Gajic

Statsautorisert tolk /

Ansvarlig for Salita Academy 

2020_5_5-Milosj_photo.jpg
Jeihran Jegathesan

Regnskapssjef

2020_5_5-Linda_photo.jpg
Linda Lunder
2020_5_5-William_photo.jpg
William Ransby

Avdelingsleder/prosjektleder oversettelse

2020_5_5-Arash_photo.jpg
Arash Shahkarami
2020_5_5-Laila_photo.jpg
Laila Slinning Hogstad

Driftssjef

Prosjektleder oversettelse

Leder kundesenter

2020_5_5-Duy_photo.jpg
Duy Le

Regnskapsmedarbeider

2020_5_5-Parminder_photo.jpg
2020_5_5-Mark_photo.jpg
Mark Andre Solhaug

Tolkeformidler

sara_b.jpg
Sara Bahta

Prosjektleder oversettelse

Parminder Kaur

Tolkeformidler

vivi.png
Vivi Helen Heierstad

Tolkeformidler

“Takk for meget rask og profesjonell leveranse til Norwegian Drytech.”

-Ottar Zahl Jonassen

“Vil takke for et flott samarbeid , og for at dere alltid har klart å hjelpe oss på kort varsel”

-Seksjonsleder allmennavdelingen, Helseetaten v/Oslo kommune

“Takk for at dere stiller med dyktige tolker på kort varsel. Vi setter stor pris på samarbeidet”

– Torun Nordgård, Jessheim videregående skole

“Kjempegodt fornøyd med tolken.
Veldig rolig og avslappet – tolket godt – snakket veldig godt norsk.
Er tolken rolig og har det stille rundt seg, er det lett å holde informasjon. Dette var en super start!”

-ESE Drevsjø statlig mottak