Medisinsk oversettelse

Medisinske oversettelser kan være livsviktige for å formidle presise og nøyaktige opplysninger om helse og behandling. Med vår lange erfaring med medisinske oversettelser kan du være trygg på at du får oversettelser av høy kvalitet som er nøyaktige, presise og lett forståelige. Logg deg på MySalita eller send oss en forespørsel.

Noen av våre kunder:

Astra zenca logo
GE Health
Biorad logo
Helsedirektoratet
Innlogging MySalita
MySalita

Du kan enkelt bestille et oppdrag i vår bookingplattform MySalita. Bruker du MySalita, vil dokumenter bli trygt håndtert i henhold til de strengeste bransjekrav og du vil kunne få en snarlig tilbakemelding på dine oversettelser. Samtidig får du en effektiv og ryddig oversikt over alle dine prosjekter.

Sikker lagring MySalita
Sikker lagring

Vi forstår hvor viktige dine data er for deg! Vi bruker HTTPS med SSL-krypteringsteknologi sammen med andre tiltak for å sikre at data til enhver tid lagres forsvarlig. GDPR er selvfølgelig ivaretatt. Vi håndterer dine sikkerhetskrav og vår skybaserte plattform MySalita er sikret i henhold til ISO27001.

Responstid
Responstid

I tett dialog med kunden, blir vi enige om en tidsplan, samt kriterier for når en respons kan foreligge. På denne måten får vi avklart behov og forventning knyttet til oppdraget. Vi etterstreber en smidig håndtering uten at det går på bekostning av kvalitet!

Ikke rom for feilmargin

Salita har et eget team av erfarne oversettere som har spesialisert seg på medisinske fagområder, og som forstår de komplekse begrepene og terminologien som brukes innen medisin. Våre oversettere har også kunnskap om relevante lover og reguleringer innen medisinske fagområder.

Vi jobber i dag med klinikker, apotek, legekontorer, pleiehjem og helseforetak. Vår tekniske presisjon sikrer at dine helserelaterte termer og fraser oversettes korrekt, i alt fra rapporter og artikler til kundekommunikasjon.

Du kan velge mellom flere språk og bestille oversettelser av alt fra pasientjournaler til pakningsvedlegg og medisinske rapporter.

Vi gir deg muligheten til å kommunisere med pasienter og fagfolk på en effektiv og nøyaktig måte!

I MySalita vil dine medisinske dokumenter være beskyttet mot uautorisert tilgang. Vi bruker kryptering for å sikre at dataene dine er forskriftsmessig ivaretatt i en ende til ende sikret, skybasert tjeneste.

Kontakt oss

Ønsker du å få kontakt med en kundebehandler? Send oss en e-post eller ring 04523

Bilde av kundebehandler