Kurs i tolking for NAV

Mye tolking i NAV

Salita leverer mange oppdrag til NAV, både den kommunale delen og den statlige delen. Det er derfor viktig for oss at tolkene våre har et god grep om hva NAVs samfunnsoppdrag er, og hvordan saksgangen i ulike saker NAV jobber med kan være. Ved hjelp av teorigjennomgang, rollespill, refleksjon over sentrale problemstillinger og egne erfaringer samt tradisjonell forelesning gir vi tolkene verktøy for å kunne gjennomføre tolkeoppdrag for NAV på en god måte. Vi går gjennom og jobber med terminologi og begreper, med forklaringer, som vi har utarbeidet i samarbeid med ulike NAV-avdelinger nettopp i forbindelse med dette kurset. Vi legger også stor vekt på å dele erfaringer og refleksjoner som en del av læringsprosessen. 

Ikke alt er like «oversettbart»

I og med at NAV er såpass stort og omfattende, er det mye som ikke er direkte sammenlignbart med tilsvarende systemer i andre land, og det kan derfor være en utfordring i mange språk å finne gode oversettelser for terminologi.

Testing

Salitas generelle tospråklige test inneholder en seksjon med begrep fra NAV, hvor tolken må vise at han/hun kjenner begrepene og oversettelsen på både norsk og tolkespråket.

På våre kurs bruker vi NAVs websider aktivt for å vise tolker hvordan de kan bruke disse som informasjonskilde, når de forbereder seg til oppdrag.

Tildelt NAV-merke

Tolker som gjennomfører og består kurset og testing oppnår et eget merke i sin profil som viser at den aktuelle tolken er klar for å ta oppdrag for NAV – og vi legger inn at formidlingssystemet prioriterer at tolker med slikt merke blir spurt om og får tildelt oppdrag for NAV. 

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal deltakeren

  • Vite hva NAV er og hvordan NAV er bygget opp

  • Ha kunnskap om NAV sine ulike tjenester og ordninger

  • Ha kjennskap til situasjoner som kan oppstå under tolking hos NAV

  • Ha kjennskap til NAV-spesifikk terminologi, samt vite hvordan man kan jobbe videre med dette på egen hånd