Aktuelt

Krigen i Ukraina

Hanna Eftedal27.02.2023
Photo: Elena Mozhvilo

Krigen i Ukraina og behov for flere tolker

Krigen i Ukraina har ført til et ekstraordinært behov for gode tolker mellom ukrainsk og norsk som kan gjøre at ukrainere som er nye i Norge blir godt mottatt og tatt vare på. I en rapport fra november 2022 legger UDI frem at de planlegger for 80.000 ukrainske flyktninger i løpet av 2022 og 2023*. Før krigen var det få kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister på ukrainsk, og selv om dette tallet har økt etter målrettet innsats er det fortsatt et gap mellom antall tolker og behovet for tolk.

Siden krigen startet har vi i Salita hatt en oppgang på 18450% i oppdrag på ukrainsk, og selv om vi har fått inn en rekke gode, nye tolker for å håndtere den økte oppdragsmengden, har vi fortsatt et sterkt behov for flere, for å dekke behovet nyankomne ukrainere har for god hjelp på eget språk.

Midlertidige endringer i lovverket

Regjeringen ga en proposisjon til Stortinget for å få midlertidige endringer i lovverket for å sørge for at vi best kan ta vare på de som kommer fra Ukraina. I proposisjon 107L skriver regjeringen om det store behovet for flere tolker sett opp mot den nye tolkeloven som kom 1. Januar 2022. I den nye tolkeloven kommer det et krav om å benytte kvalifiserte tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister, i tillegg til strengere regler om uttømmende politiattest i visse oppdragstyper og streng kontroll av inhabilitet.

I tolkeloven står det at det ved svært høye flyktningankomster fra en språkgruppe, slik som i tilfellet med Ukraina, kan det forekomme unntak til lovverket. I tillegg har man mulighet til å fravike fra loven frem til 31.12.26, ettersom det på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig med kvalifiserte tolker for å følge opp loven. Dette betyr at de ser at behovet for tolk på ukrainsk er betydelig større enn antallet kvalifiserte tolker, selv etter ekstraordinære tiltak for å utdanne flere ukrainske tolker.

Sammen kan vi hjelpe

For oss i Salita betyr dette at vi nå er på utkikk etter nye tolker på ukrainsk som ikke er registrert i Nasjonalt tolkeregister for å dekke opp det store behovet. Hvis du er tospråklig i norsk/ukrainsk og ønsker å hjelpe til vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg. Send oss en e-post til hr@salita.no og fortell oss kort om din språkkompetanse og erfaring (arbeid, studier, frivillig). Sammen kan vi møte det store behovet for tolker og sørge for at flyktningene fra Ukraina blir møtt med profesjonalitet, vennlighet og et godt forberedt hjelpeapparat.

Kontakt HR

* Rapport fra UDI, ”Scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina i 2022 og 2023”, 8. November 2022. Hentet fra: https://www.udi.no/globalassets/statistikk-og-analyse/ukraina/scenarioer-om-antall-flyktninger-fra-ukraina-8.-november.pdf