Konferansetolk

Salita har i over 20 år levert konferansetolker til nasjonale og

internasjonale konferanser og arrangementer, filminnspillinger, forretningsmøter,  seminarer, forhandlinger og arrangementer ved ambassader. Ta kontakt, så skreddersyr vi en løsning som passer akkurat til ditt arrangement.

Salita_on_demand-10.png

Hva er en konferansetolk?

En konferansetolk er en tolk som mestrer språket på det høyeste nivå. På konferanser tolkes som regel simultant – samtidig som taleren snakker. Denne type tolking er veldig krevende og det anbefales derfor å bestille minst to tolker på hvert språk. Hver av tolkene tar 15-20 minutters økter.


Hva slags utstyr kreves for konferansetolking?

Som regel kreves det tolkebåser, lydmikser, headset med mer. På mindre konferanser kan man bruke mer fleksible og kostnadseffektive løsninger som baserer seg på bruk av applikasjoner og mobiltelefoner til deltakere. Våre kundesentermedarbeidere kan formidle kontaktinformasjon til leverandører av teknisk utstyr som vi har gode erfaringer med.