Juridisk oversettelse

Salita har siden 1995 oversatt juridiske dokumenter 

-  for både offentlig forvaltning og bedriftskunder.

Å velge riktig partner for denne type oppdrag er av stor betydning. Det er derfor så mange advokatfirmaer velger oss til å håndtere sine juridiske oversettelser. 

Vi forstår at sikkerhet, konfidensialitet og snarlig håndtering er av høyeste prioritet når man skal gjennomføre oppdrag knyttet til juridiske dokumenter. 

Våre oversettere

I tillegg til å oversette lovtekster, forskrifter, dommer og rapporter fra rettsmøter har våre juridiske oversettere kompetanse og erfaring innen områder som eiendom, forsikring, bank, finans, avtale-  og forretningsrett. 

Rutiner og kvalitetskontroll

Hos Salita blir hvert oversetteroppdrag håndtert av et oversetterteam. Teamet består av to oversettere, samt prosjektleder.

 

Prosjektlederen identifiserer og analyserer språk, terminologi og innhold i oppdraget, for deretter å tildele riktig oversettere basert på analysen.Videre overvåker prosjektlederen prosessen, formidler informasjon til involverte parter i prosjektet og sikrer at tidsfrister overholdes.

Oversetter 1 -  Oversetter med kompetanse og erfaring fra gitt fagområde, og den som utfører oversettelsen.

Oversetter 2 - Innehar samme kompetanse som oversetter 1 og har som hovedoppgave å foreta en fullstendig gjennomgang av det det oversatte dokumentet - språk, terminologi, tegnsetting, grammatikk, samt undersøke målspråk mot kildespråk for eventuelle feil.

Ønsker du et uforpliktende tilbud? 

Send  oss en e-post til:  oversettelse@salita.no
Oppgi språk og legg ved dokumentet du ønsker oversatt, og vi vil komme  tilbake til deg med et tilbud snarlig.

Noen utvalgte kunder som jobber med Salita

  • Domstoladministrasjonen (rammeavtale)

  • Oslo Politidistrikt

  • Romerike Politidistrikt

  • Oslo Tingrett

  • Arntzen de Besche

  • DLA Piper

  • Holmen & Co

  • Advokatfirmaet Elden 

  • Haavind

  • Bull & Co Advokatfirma AS