Salita leverer tolk til Rettsvesenet over hele landet

Salita leverer rettstolker med offentlig godkjente kvalifikasjoner til domstoler over hele landet.  Et eget team jobber spesielt ut mot rettsvesenet, og har til enhver tid har full oversikt over alle bestillinger og ikke minst hvilke tolker som innehar nødvendig kompetanse for å påta seg disse oppdragene.

1. Bestill tolk

Bestill enkelt tolk på Salitas portal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet tolk med riktig kompetanse, og du mottar du en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Hvorfor Salita?

Salita har siden 1995 levert tolker med spisskompetanse innen juridisk terminologi til blant annet:

Rettsmøter

Rettsforhandlinger

Klientsamtaler hos advokat

Politiavhør

Asylintervju

Forhandlinger i fylkesnemnda

Forhandlinger i familieråd
 

Vi vet at slike oppdrag kan være spesielt krevende og dermed krever tolker med riktig kompetanse. Salita har kvalifiserte tolker med riktig kompetanse registrert i vår database.
 

Vi benytter i all hovedsak tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister med nødvendig kompetanse og erfaring.
 

Alle våre tolker har signert taushetserklæring.
 

En betydelig andel av våre tolker har dessuten fått utstedt utvidet politiattest
 

Tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister og i tillegg har utvidet politiattest prioriteres.

Salitas tolkeregister

Som kunde hos Salita har du alltid tilgang til vårt tolkeregister, her finner du alle tolker registrert hos oss og du kan filtrere på ulike måter.

Du kan søke på språk,navn, tolkens kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister, kompetanseområde eller på dine favoritt tolker. Når du har funnet tolken du ønsker å benytte kan du enten bestille tolken direkte fra folkeregisteret eller du kan klikke deg inn på tolkens profil for å lese mer om den bestemte tolken.

Tolkens profilside

På profilsiden kan du lese om tolkens språkferdigheter, kompetanseområder og utdannelse. Du kan også se anmeldelser fra andre tolkebrukere.

Tolkens nivå

Tolkens nivå – Viser tolkens kategori i Nasjonalt tolkeregister

Politiattest

Politiattest –Symbolet viser at denne tolken har fått utstedt utvidet politiattest

Barnevern

Barnevern merket – Symbolet viser at tolken har barnevern som et av sine kompetanseområder

Favoritt

Favoritt – Symbolet viser at du har merket denne tolken som din favoritt

Digital ID

Digital ID Når du har foretatt en bestilling og tolk er tildelt oppdraget vil du motta en oppdragsbekreftelse og se tolkens ID på bestillingssiden, be om å få se den også når tolken møter til oppdraget.