top of page

Hastetolk

Noen ganger går ikke alt som planlagt. Du har overvurdert klientens norskkunnskaper, møtet var ikke planlagt – eller du må steppe inn på kort varsel. Det er likevel ditt ansvar å sikre forsvarlig kommunikasjon. Salita garanterer rask respons ved akutt behov for tolk. Vi stiller med «tolk on demand» – det betyr at en tolk er tilgjengelig for deg i løpet av minutter.

1. Bestill tolk

Tolken bestilles enkelt gjennom Salitas tolkeportal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet en tolk som innehar riktig kompetanse, og du mottar en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Jeg trenger tolk med en gang, hva gjør jeg?

Ring 04523. Vi har tolker på arabisk, tigrinja, pashto og en rekke andre språk som er klar til å ta oppdrag umiddelbart. Salita gjennomfører  grundig testing av språkkunnskapene til tolkene våre, i tillegg sjekker vi dokumentasjon på høyere utdanning, tolkeerfaring og statsautorisasjon. Alle våre tolker har signert taushetserklæring.

bottom of page