Tolkesatser

Ulike kvalifikasjonsnivåer gir tolkene ulike satser. I tillegg har Salita avtaler med en rekke forskjellige kunder, og prisene til tolkene blir også bestemt på bakgrunn av disse avtalene.

Tolkene vil alltid se prisen de vil få betalt for hvert oppdrag når de får forespørsler i MySalita.

Trenger du hjelp til å finne frem til tolkesatsene når du er logget på kan du lese hvor du finner dem her!