Må jeg ha tolkeutdannelse?

Nei, du må ikke nødvendigvis være utdannet som tolk, men dette er noe enkelte kunder krever. Når du oppretter profil er det derfor viktig å registrere rett nivå av kompetanse, slik at du kun får forespørsler på oppdrag du er kvalifisert for.

Du må enten ha:

  • Tatt tospråktest og TAO-kurs, og være aktiv i Tolkeregisteret
  • ...eller ha lang erfaring som tolk og kan vise til dette,
  • ...eller ha morsmål-kompetanse innen språket samt vise god forståelse for både norsk og morsmålets kultur og språk.