Hvilke krav er det til tolk/oversetter?

Vi har ulike krav til tolk/oversetter, basert på språk og kundekrav.

Nedenfor finner du beskrivelse av noen generelle krav som bør oppfylles hvis du skal jobbe for oss, med mindre det er særskilt etterspørsel etter språkene du jobber med.

For tolk gjelder:

 • Gjennomført tospråktest og TAO-kurs, og være aktiv i Tolkeregisteret*, eller...
 • ...ha lang erfaring som tolk og kan vise til dette, eller...
 • ...ha morsmål-kompetanse innen språket samt vise god forståelse for både norsk og morsmålets kultur og språk.

Hva er tolkeregisteret?

*Tolkeregisteret er IMDIs register over kvalifiserte tolker, og er rangert ut fra flere kategorier:

 • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
 • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
 • Kategori C: Statsautorisasjon
 • Kategori D: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
 • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsaut. translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Husk å registrere rett kategori på din profil for å sikre at du får rett sats og rett type oppdrag for din kategori.


For oversetter gjelder:

Det finnes mange dyktige oversettere som ikke har noen form for formell oversetterutdannelse. Er du er interessert i å jobbe som oversetter, men er usikker på om du har rett kompetanse? Vi har laget en sjekkliste, og dersom du kan svare “ja” på to eller flere av disse kan det være du kan jobbe som oversetter:

 • Har du utdannelse innen språk?
 • Har du solid erfaring som tolk?
 • Er du registrert i nasjonalt tolkeregister kategori A-D?
 • Har du realkompetanse/utdannelse innen juss, helse, tekniske fag eller økonomi?
 • Er du tospråklig?
 • Har du jobbet mye med tekst tidligere?

Mer om krav

Bilde Les mer om krav her