Skjermtolking

Skjerm-/videotolking  gir kunden den samme effektive ressursutnyttelse som ved telefontolking, samtidig som du vil oppleve den samme nærheten og tilstedeværelsen som ved fremmøtetolking. Tolken befinner seg på et skjermet sted som tilfredsstiller alle krav til taushetsplikt. Tolkebrukeren og den fremmedspråklige samtalepartneren kan befinne seg i samme rom,  eller på hvert sitt sted. Tolken lytter til det som blir sagt og tolker fortløpende via skjerm. Salita har tolker for video oppdrag tilgjengelig på kort varsel.

1. Bestill tolk

Tolken bestilles enkelt gjennom Salitas tolkeportal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet tolk som innehar riktig kompetanse, og du mottar en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Fordeler ved bruk av videotolk

  • Rimeligere alternativ enn fremmøtetolking

  • Tolker på over 200 språk er tilgjengelig på kort varsel, uavhengig av tid og sted.

  • Tolken er mindre i veien for samtalepartnere

  • Tolken får med seg ikke-verbal kommunikasjon

  • Mindre reiseaktivitet er bra for miljøet

Bruk av videotolk anbefales ved

  • Ved helseoppdrag med smittefare

  • I geografisk vanskelig tilgjengelige områder

  • Større møter med flere deltakere

Kom i gang med videotolking

Alt du trenger av utstyr er pc, nettbrett eller mobiltelefon. Tjenesten krever ikke installasjon og er tilgjengelig på to tasteklikk gjennom din ordinære nettleser.