Trenger du tolk?

Se vår nye flyer med yrkesetiske tolkeregler på baksiden. Reglene er nyttige også for tolkebrukere.

Tregner du tolk bilde
Flyer_Trenger du tolk

Comments are closed.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523