Transkripsjon


 - Å overføre tale fra lyd, eller videoopptak til skrift

Salita leverer transkripsjoner av alle typer lyd- og videofiler, som intervjuer, avhør, vitneforklaringer eller opptak fra forhandlingsmøter.

Be om et uforpliktende tilbud på oversettelse

Send  e-post til:  oversettelse@salita.no
Oppgi språk og legg ved dokumentet du ønsker oversatt, og vi kommer tilbake til deg med et tilbud.

1.  Forespørsel

2. Tilbud

3. Ferdig oversettelse

Legalisering og godkjenning av din oversettelse

Vi er behjelpelige med å få legalisert og godkjent dine vitnemål og attester for bruk i utlandet. Vi har nær kontakt med ambassader og konsulater og vet hvilke formelle dokumentkrav som stilles.