Transkripsjon

 - Å overføre tale fra lyd- eller videoopptak til skrift

Salita leverer transkripsjoner av alle typer lyd- og videofiler, som intervjuer, avhør, vitneforklaringer eller opptak fra forhandlingsmøter.

Få et gratis og uforpliktende tilbud på transkripsjon

Legg inn opplysninger i de aktuelle feltene (feltene merket med * er obligatoriske), og send inn skjemaet. Vi vil kontakte deg innen kort tid.

1.  Forespørsel

2. Tilbud

3. Ferdig oversettelse

Legalisering og godkjenning av din oversettelse

Vi er behjelpelige med å få legalisert og godkjent dine vitnemål og attester for bruk i utlandet. Vi har nær kontakt med ambassader og konsulater og vet hvilke formelle dokumentkrav som stilles.