Tolking i tingrett

Salita leverer rettstolker med offentlig godkjente kvalifikasjoner til domstoler over hele landet. Grunnen nasjonal helseavtale Salita har med alle landets helseforetak, har vi store puljer med “Nivå”-tolker i alle deler av landet.

Finnes det ikke kvalifisert tolk på det språket kunden etterspør i området, sender vi tolken fra et annet sted og tar seg av alt ifm arrangering av reise og ev. overnatting. Oppdrag i retten gjennomføres som simultanttolking (tolken tolker mens taleren snakker). De fleste tolkeoppdrag i retten utføres ved hjelp av konferanseutstyr fra såkalte “tolkebåser”. Oppdraget kan også utføres som hvisketolking ved behov.

Les med om tolking i retten her

Juridisk tolking

Fri rettshjelp: bruk av tolk og betaling av tolkeoppdrag

Bestill tolk

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523