Tolking for barnevern

17. Tolking bvn turkis

Siden 1995 har vi levert tolketjenester til barnevern: til samtaler, hjemmebesøk, samvær, tilsyn, utredninger med mer.

Barneverntolk

Å tolke for barn eller tolke når barn er tilstede krever både profesjonalitet, men også en del personlige egenskaper. Ikke alle personer, selv de med meget gode språklige kvalifikasjoner, egner seg som barneverntolker. Tolken må kunne tilpasse språket, være empatisk uten å gå utover sin rolle som tolk, ha evne å sette seg i akutte situasjoner som til tider er en utfordring. Salita samarbeider med tolker med lang fartstid i tolking for barnevern og kjennskap til COS-veiledning.

Praktiske råd

Tenk på hvordan du vil gjennomføre et møte med tolk tilstede. Hvordan for eksempel legger man forholdene til rette under samvær slik at tolken får med seg mest mulig, samtidig ikke blir dratt inn i familieaktiviteter? Prøv også å unngå å be tolken om “å tolke det som er viktigst” . Tolkens ansvar begrenses til det språklige og han/hun skal aldri vurdere innholdet mot sakens art.

Prøv å være tydelig om din samtale- eller møtestrategi. Det kan være lurt å forklare tolken på forhånd: hvorfor du vil stille spørsmålene på denne spesielle måten, hva som er målet med samtalen. Dette vil gi tolken den helhetlige forståelsen av situasjonen og hjelpe ham/henne til å gjøre de mest riktige språklige valg.

Tolker er også mennesker. Selv om de skal oppføre seg nøytralt og upartisk, kan en vanskelig situasjon begynne å gå utover tolken. Merker du dette, be tolken om å ta 5 min pause. For deg som barnevernansatt er det viktigste  at tolken beholder roen og dermed får med seg alle detaljer og nyansene i samtalen. Da kan man velge å “tape” de 5 minuttene for sakens skyld.

Tolk eller kulturtolk?

Mistenker du at kulturforskjeller kan være årsaken til at samarbeidet med familien ikke fungerer som forventet, anbefaler vi å stille spørsmål direkte til familien. Bruk tolken for å tolke dine spørsmål videre. Ikke spør tolken om råd eller vurderinger basert på at tolken har “samme kultur” som familien. Det kan hende at det fungerte en gang, men slike vurderinger kan være meget feilaktige. Prøv å tilegne deg kunnskap i kulturforståelse og kanskje om kultur i familiens opprinnelsesland på et mer generelt nivå. Salita tilbyr Kurs i kulturforståelse til sine kunder.

Sjekk vår språkliste

Tolkebrukerkurs

Bestill tolk

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523