Tolking for barnevern

I Salita har vi et eget team som jobber spesielt ut mot barnevern, og som til enhver tid har full oversikt over alle bestillinger og ikke minst hvilke tolker som innehar nødvendig kompetanse for å ta oppdrag for barnevernet.

 

Bestill tolk

Hvorfor Salita?

  • Salita har siden 1995 levert tolk til oppdrag for barneverntjenesten; til samtaler, hjemmebesøk, samvær, tilsyn, utredninger og til fylkesnemndssaker.
  • Vi vet at slike oppdrag kan være spesielt krevende og dermed krever tolker med riktig kompetanse. Salita har tolkene med riktig kompetanse registrert i sin database.
  • Vi benytter i all hovedsak tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister med nødvendig kompetanse og erfaring.
  • Alle våre tolker har signert taushetserklæring.
  • En betydelig andel av våre tolker har dessuten fått utstedt utvidet politiattest
  • Tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister og i tillegg har utvidet politiattest prioroteres.

 

Barnevernsteamet i Salita

Linda er leder for barnevernsteamet i Salita. Helt siden hun startet hos oss for 11 år siden har hun hatt barnevern som sin hjertesak.
Hun er opptatt av at også de mest sårbare gruppene i samfunnet har rett til å forstå, og til å bli forstått.
Linda har selv tre barn og er oppvokst på Holmlia i Oslo.
Tre beskrivende ord om Linda : Empatisk, serviceinnstilt og løsningsorientert

Salita har holdt utallige kurs for tolkebrukere og ansatte i kommuner med mål om nettopp å øke kompetansen i bruk av tolk.

I kurset «Tolking og bruk av tolk i barneverntjenesten» som er rettet mot offentlige tjenestemenn som benytter seg av tolketjenester i sin kontakt med fremmedspråklige, går vi inn på både generelle utfordringer ved bruk av tolk, og mer spesifikke problemstillinger som gjelder tolking for barneverntjenesten.

 

Raymon Strendo er ansvarlig for disse kursene. I tillegg til jobben som fagansvarlig i Salita er han  statsautorisert tolk og utdannet sosialantropolog. Han har foretatt feltarbeid blant tolker som hovedsakelig jobber i barnevernstjenesten, noe som resulterte i masteroppgaven «Same, same, but different». Kurset tar blant annet opp i seg erfaringer fra dette feltarbeidet, egen praksis og erfaring som tolk, samt erfaringer fra samtaler med hundrevis av tolker, på nær sagt alle språk, gjennom 12 år.

Vi tilbyr kurset både digitalt og “på stedet”.

 

Salitas tolkeregister

Som kunde hos Salita har du alltid tilgang til vårt tolkeregister, her finner du alle tolker registrert hos oss og du kan filtrere på ulike måter.

Du kan søke på språk, på en bestemt tolks navn, kvalifikasjonsnivå, kompetanseområde eller på dine favoritt tolker. Når du har funnet tolken du ønsker å benytte kan du enten bestille tolken direkte fra folkeregisteret eller du kan klikke deg inn på tolkens profil for å lese mer om den bestemte tolken.

 

Tolkens profilside

På profilsiden kan du lese om tolkens språkferdigheter, kompetanseområder og utdannelse. Du kan også se anmeldelser fra andre tolkebrukere.


Tolkens nivå – Viser tolkens kategori i Nasjonalt tolkeregister


Politiattest –Symbolet viser at denne tolken har fått utstedt utvidet politiattest


Barnevernmerket – Symbolet viser at tolken har barnevern som et av sine kompetanseområder


Favoritt – Symbolet viser at du har merket denne tolken som din favoritt


Digital ID Når du har foretatt en bestilling og tolk er tildelt oppdraget vil du motta en oppdragsbekreftelse og se tolkens ID på bestillingssiden, be om å få se den også når tolken møter til oppdraget.

Bestill tolk

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523