Videotolk

Videotolking er fremtidens fremmøtetolking. Tolken sitter på et skjermet sted som tilfredsstiller alle krav til taushetsplikt, mens tolkebrukeren og dens minoritetsspråklige samtalepartner befinner seg i samme rom på andre siden av skjermen.

Vi kan også koble sammen opptil 8 personer som er lokalisert på forskjellige steder. Tolkebrukeren henter inn møtedeltakere og låser møterommet slik at uvedkommende ikke vil kunne få tilgang til samtalen. Videoløsningen er kryptert og har HD-kvalitet.

FORDELER VED BRUK AV VIDEOTOLK

  • Rimeligere alternativ enn fremmøtetolking
  • Tilgjengelig på kort varsel på over 150 språk, uavhengig av tolkestedet og tiden på døgnet
  • Tolken er mindre i veien for samtalepartnere
  • Tolken får med seg ikke-verbal kommunikasjon
  • Miljøhensyn ivaretas ved å unngå reise

BRUK AV VIDEOTOLK ANBEFALES:

  • Ved helseoppdrag med smittefare
  • I geografisk vanskelig tilgjengelige områder
  • Større møter med flere deltakere

KOM I GANG MED VIDEOTOLKING!

Alt du trenger av utstyr er pc, nettbrett eller mobiltelefon. Tjenesten krever ikke installasjon og er tilgjengelig på to tasteklikk.

Bestill videotolk

Sjekk vår språkliste

Ny tjeneste: Tolk On-Demand!

Les mer om fremmøtetolking

Les mer om telefontolking

Tolkebrukerkurs

Hvorfor bruke tolk?

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523