Konferansetolk

Konferansetolk

Våre konferansetolker

Hva er en konferansetolk?

En konferansetolk er en person som mestrer språket på det høyeste nivå. På konferanser tolkes som regel simultant – samtidig som taleren snakker. Denne type tolking er veldig krevende og det anbefales derfor å bestille minst to tolker på hvert språk. Hver av tolkene tar 15-20 minutters økter.

Hva slags utstyr kreves for konferansetolking?

Som regel kreves det tolkebåser, lydmikser, head-sett med mer. På mindre konferanser kan man bruke mer fleksible og kostnadseffektive løsninger som baserer seg på bruk av applikasjoner og mobiltelefoner til deltakere. Våre kundesentermedarbeidere kan formidle kontaktinformasjon til leverandører av teknisk utstyr som vi har positive erfaringer med.

Hvordan går jeg frem med bestilling av konferansetolk?

I 20 år har vi levert konferansetolker til internasjonale og nasjonale konferanser, filminnspilling, forretningsmøter, seminarer, forhandlinger og arrangementer ved ambassader. Ta kontakt, så vil vi skreddersy en løsning som passer akkurat til deres arrangement!

Husk at konferansetolken bør bestilles i god tid.

Send forespørsel om konferansetolking

Legg inn opplysninger i de aktuelle feltene (feltene merket med * er obligatoriske), og send trykk på "send inn skjema".

Sjekk vår språkliste

Ny tjeneste: Tolk On-Demand!

Les mer om fremmøtetolking

Les mer om telefontolking

Les mer om videotolking

Tolkebrukerkurs

Hvorfor bruke tolk?

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523