Fremmøtetolk

6. Tolk helse gul
Dette er en tradisjonell tolkemetode hvor tolken er fysisk til stede – fremmøtetolk.

FORDELER VED BRUK AV FREMMØTETOLK:

  • Ingen krav til teknisk utstyr
  • Tolken får med seg ikke-verbale signaler hos samtalepartnere
  • Tolken kan bruke kroppsspråk til å støtte sin kommunikasjon

BRUK AV FREMMØTETOLK ANBEFALES VED:

  • Kompliserte helsekonsultasjoner/operasjoner
  • Større møter med flere deltakere
  • Samtaler med psykisk syke personer
  • Tilfeller hvor man skal lære bruk av nytt utstyr
  • Samtaler med små barn
  • Konferanser og forhandlinger

Fremmøtetolking kan utføres konsekutivt -dvs. umiddelbart etter at hver ytring har funnet sted. Dette er vanlig for de fleste tolkeoppdrag for det offentlige, helsevesenet og juridisk sektor.

Fremmøtetolking kan også gjøres simultant der tolken tolker mens taleren snakker. Denne metoden benyttes ofte ved konferanser og i retten og forutsetter egnet audioutstyr. Denne formen for tolking krever intens konsentrasjon. Det anbefales derfor å bestille minst to tolker som kan veksle på å tolke.

Bestill tolk

Sjekk vår språkliste

Ny tjeneste: Tolk On-Demand!

Les mer om telefontolking

Les mer om videotolking

Tolkebrukerkurs

Hvorfor bruke tolk?

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523