Skjema for bestilling av tolk

Dette webskjemaet skal kun brukes dersom du er ny kunde eller om du ikke klarer å logge deg på kundeportalen. Opplysninger som du fyller inn i dette webskjemaet behandles manuelt. Vi skal da opprette nytt kundekort for deg eller ajourføre/oppdatere din eksisterende profil i  kundeportalen portal.salita.no

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523