Tolker på 154 språk

TOLK

Vi har ca. 3000 kvalifiserte tolker tilgjengelige på over 150 språk. SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS har levert tolketjenester til det offentlige og til privat næringsliv siden 1995.

Enkel bestilling, rask tilbakemelding og kvalitetssikrede tolker gjør at flere og flere benytter våre tjenester, når de trenger tolk. Alle våre tolker har taushetsplikt

VÅRE TJENESTER

MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

Miljø har lenge vært i fokus hos Salita. I de senere årene bestemte vi  oss for å jobbe med dette mer systematisk og strukturert med vår miljøsatsing, arbeidet resulterte i Miljøfyrtårn-sertifisering.

TOLK MED ID-KORT

Alle våre tolker er utstyrt med ID-kort. Kortet inneholder informasjon om navn på tolken, bilde av tolken, kompetansenivå ihht Nasjonalt tolkeregister, utdanning og hvilke språk tolken behersker. Denne informasjon gjengis både på norsk og på det språket tolken tolker i, slik at den fremmedspråklige samtalepartneren kan lese informasjonen.

Bestill tolk

Sjekk vår språkliste

Hvorfor bruke tolk?

Flyer “Trenger du tolk?”

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523