FAQ

formidling av tolk

Salitas kundesenter: formidling av tolk.


LEVERER DERE TOLK PÅ ALLE SPRÅK?

Hos oss kan du bestille tolk på 154 språk. Salita har landets største språkbredde og dermed dekker alle språk som snakkes i Norge. Sjekk vår språkliste.

JEG SKAL BESTILLE TOLK. HVILKE OPPLYSNINGER TRENGER DERE?
Skal du bestille tolk for første gang, bruk skjemaet bestill tolk. Da vil vi få all informasjon vi trenger for å kunne gjennomføre bestillingen.
Er du eksisterende kunde, logg deg inn på bestillingsportalen.
Trykk Glemt passord, hvis du ikke husker dine påloggingsdetajer.

HVA SLAGS KOMPETANSE HAR DERE TOLKER?
Salita samarbeider med tolker med offentlig godkjente kvalifikasjoner samt tolker med lang tolkeerfaring. Alle våre tolker har blitt kvalitetssikret og har signert taushetserklæring. I Nasjonalt tolkeregister finnes det 5 kvalifikasjonskategorier, les mer om disse her

HVORDAN SKAFFER JEG PASSORD OG BRUKERNAVN TIL SALITAS KUNDEPORTAL?
Send oss mail til 04523@salita.no og skriv at du ønsker tilgang til Salitas kundeportal. Vi sender deg dine passord og brukernavn raskt.

JEG ER USIKKER OM JEG HAR PROFIL PÅ SALITAS KUNDEPORTAL?
Er du usikker på om du allerede har en profil på kundeportalen portal.salita.no ? I så tilfelle kan du sjekke dette ved å trykke på «glemt passord». Bruk din e-posten som brukernavn for å tilbakestille passord.

HVILKE GEOGRAFISKE OMRÅDER LEVERER DERE TOLK TIL?
Salita er en landsdekkende leverandør av tolke- og oversettelsestjenester. Vi har lokale representanter, kunder og tolker over hele landet. Sjekk oversikt over våre regioner


HVORDAN FÅR JEG LEGALISERT MITT DOKUMENT?
Internasjonal handel og kontakt innebærer ofte at man må håndtere dokumentasjon på et annet språk enn norsk. Legalisering gjøres gjerne hos Notarius publicus og Fylkesmannen samt i noen tilfeller hos landets ambassade.
SALITA TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTE AS kan hjelpe deg med legalisering av dokumenter til alle land, enten det gjelder fødselsattest, bryllupsattest, vitnemål, eksportdokumenter eller noe annet som skal legaliseres.
Vi vil alltid inneha opplysninger om dokumentet kan påføres apostille eller må ha legalisering ved landets ambassade.
Vi legaliserer dokumenter til alle land og kontrollsjekker alle dokumenter før vi legaliserer dem.

HVA ER EN NOTARIALBEKREFTELSE?
En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. Oslo Byfogdembete er Notarius publicus, og kan i denne egenskap bl.a. foreta handlinger og bekreftelser som krever særlig beviskraft. Notarialbekreftelsen er gratis og utføres som regel mens kunden venter.

HVA ER EN APOSTILLE?
Det er fylkesmannen som legaliserer norske dokumenter som skal brukes i land som har ratifisert Haag-konvensjonen. Det gjøres ved å påføre dokumentet et apostillestempel. Før dokumentet kan påføres en apostille, må det være notarialbekreftet. Det vil si signert av en notarius publicus og stemplet med institusjonens embetsstempel. Evt. Ved en statautorisert oversettelse, kan dokumentet legaliseres direkte. Oversettelser fra statsautoriserte translatører kan apostillestemples direkte uten å stemples hos notarius publicus først. For dokumenter som skal brukes i Norden, er det tilstrekkelig med notarialbekreftelse.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523