Tolk til medarbeidersamtale

En økende andel av jordens befolkning bor og jobber i et annet land enn der de er født og har vokst opp, fastsettes i NHO sin rapport VERDEN OG OSS 2018

Også Norge har blitt berørt av disse endringene. Andel innvandrere har økt. Dette påvirker samfunnet på forskjellige plan og krever nytenkning og nye tilnærminger i arbeidslivet.

Hvordan møter man sine flerkulturelle ansatte på en best mulig måte? I flere selskap har man et felles arbeidsspråk, som regler er dette språket engelsk eller norsk. Likevel har vi merket en trend  – et økende antall bestillinger av tolk til medarbeidersamtaler, samtaler mellom ledelse og ansatte eller tillitsvalgt/verneombud. Våre kunder har kommentert at bruk av tolk tillater dem å bruke den kostbare tiden mer effektivt under medarbeidersamtaler og gjør at konfliktsituasjoner ikke eskalerer, men blir løst i løpet av 1-2 møter.

Har du vurdert om dine ansattes språkkunnskaper (utenom deres fagområde) er tilstrekkelige for at medarbeidersamtale skal tjene sin hensikt? Ønsker du å unngå misforståelser og bli opplevd som en imøtekommende arbeidsgiver? Da anbefaler vi at du prøver å bruke tolk der du opplever «skurring» i kommunikasjonen.

Da vil man fort se om det er språket som er årsaken til utfordringene eller om det er noe annet, bakenforliggende.  Vi anbefaler telefontolking til medarbeidersamtaler, da dette er en kostnadseffektiv løsning som også er tilgjengelig på kort varsel.

Usikker på språk eller dialekt? Vi hjelper deg gjerne med bestillingen.

BESTILL TOLK TIL MEDARBEIDERSAMTALE

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523