Tolk til helsestasjon

Helsestasjon er en kommunal enhet som bruker tolk i utstrakt grad i forbindelse med svangerskapskontroll, oppfølging av småbarn, vaksinasjoner med mer.

Til de fleste av samtaler på helsestasjon vil telefontolking være den mest aktuelle tolkemetoden. Telefontolking er også en kostnadseffektiv løsning som er tilgjengelig på kort varsel. Denne løsningen skjermer fremmedspråklige pasienter samt at telefontolking egner seg godt til kortere oppfølgingssamtaler.

Kunden ringer tolken og informerer pasienten om at tolken som er bestilt til samtalen har blitt koblet på. Det kan være lurt å informere tolken om hvor mange personer som er i rommet og hvem de er. For eksempel: her sitter det helsesykepleier, lege, far og mor med et spedbarn.
Hvis barnet allerede kan snakke selv, kan det være lurt å si noe om alderen på barnet (da forstår tolken fort ca. hvilket språknivå barnet ligger på). Deretter bør tolken få mulighet til å presentere sin rolle og sine oppgaver, både på tolkespråket og på norsk. Dette tar maks et par min., men vil gi familien ekstra trygghet samt at det definerer felles kjøreregler for alle involverte.

Ved lengre møter med mange deltakere, hvor det også kan være viktig at tolken ser kroppsspråket, kan det være mest hensiktsmessig å bruke fremmøte- eller videotolk.

PASIENT OG TOLK -en brosjyre om tolk i helsetjenesten (NAKMI og Helsedirektoratet)

Usikker på språk eller dialekt? Vi hjelper deg gjerne med bestillingen.

BESTILL TOLK TIL HELSESTASJON HER

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523