Tolk til foreldremøte

Foreldresamtaler er et viktig arena for samarbeidet mellom hjem og skole eller barnehage. Her trenges det å etablere god kommunikasjon og tillit mellom partene fra starten av, noe som er grunnleggende for et godt samarbeid.
Til tross for at man har et felles mål – å gi det enkelte barn en best mulig hverdag i barnehagen eller skole – kan det være utfordrende å samarbeide. En gjennomtenkt strategi fra lærerens side er essensiell for at man skal lykkes.

Hvordan skal en tilnærme seg familie med annen språkbakgrunn?

På samme måte som man ville gjort det med en norsk familie: tilrettelegge for god dialog.
En ting er likevel annerledes: den er å fjerne språkbarrièren under møtet. Når man snakker sammen uten hindringer, er det lett å stille spørsmål for å forstå hvordan familien tenker rundt barnets utvikling og hva slags forventninger de har til personalet.
Det å kunne snakke eget språk gir foreldrene mer selvtillit samt makt i samtalen. Det gjør det også enklere å ta opp vanskelige tema. Man tørr å stille flere spørsmål og har mulighet til å svare på et mye mer nyansert nivå.

Vi er nødt til å tenke på kostnader.

Ja, selvfølgelig. For vanlige foreldresamtaler kan man fint bruke telefontolk. Telefontolking er en konestandseffektiv løsning som også gjør at tolken kan hentes fra området lang unna foreldrenes kommune. For større samlinger, som for eksempel foreldremøte, anbefaler vi fremmøtetolk eller videotolk.
På slutten vil vi nevne at  ved å benytte seg av tolketjenester gir man mulighet til alle barn, uavhengig av landbakgrunn, mulighet til lik oppfølging.

Bestill tolk

Les mer om tolking i våre blogginnlegg:

Lover og forskrifter som regulerer bruk av tolk i Norge

Språk i Afghanistan

Dette visste du ikke om språk

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523