Tilbakemelding - Tolk

Salita TT er avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne for å kunne yte en bedre tjeneste. Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Kun felt merket med * er obligatoriske.
  • :
  • Har tolken opptrådt korrekt i tolke situasjonen

  • Møtte tolken til riktig tid?
  • Presenterte tolken sin rolle som tolk?
  • Ble det tolket i ”jeg”-form?
  • Opptrådte tolken upartisk?
  • Føler du at ditt budskap har nådd frem?
  • Ønsker du å bli kontaktet angående din tilbakemelding?

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523