top of page

TikkTalk og Salita

-  et selskap 

Etter at TikkTalk og Salita fikk samme eier, Skiwo AS, er det besluttet at Salita brandet videreføres, mens TikkTalk blir borte.

Hva innebærer dette?

  • TikkTalk plattformen har fått nytt navn, ny logo og oransje farge: "my.salita.no"

  • Brukernavn og passord du har benyttet på TikkTalk plattformen - er det samme

  • Salita er en av Norges største landsdekkende leverandør av tolke- og oversettertjenester, og du vil dermed få tilgang til enda flere kvalifiserte tolker, samt nye tekniske løsninger.

  • TikkTalks ansatte er med videre til Salita og du vil kunne henvende deg til de samme som før.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller du har spørsmål.

Vi ser frem til et videre godt samarbeid!

bottom of page