Salita har blitt Miljøfyrtårn-bedrift

Salita tolke- og translatørtjeneste AS  har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Miljø har lenge vært i fokus hos Salita. I år har vi gjennomgått alle våre rutiner og tiltak for å sette disse i system. Dette resulterte i Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn innebærer å jobbe med miljøtiltak kontinuerlig og på en systematisk måte. Dette betyr at vi arbeider daglig med å senke vår CO2-utslipp ved å redusere antall reiser, ved å få ned avfallsmengde, forbruk av varer og energi. Hver enkelt person i bedriften har blitt mer miljøbevisst og bidrar til at Salita blir grønnere for hver dag som går.

Rent praktisk handler det om å tilby kunder videotolking eller telefontolking istedenfor fremmøte, der tolken må kjøre bil for å komme til fremmøtestedet; å bestille tog- istedenfor flybillett på kortere strekninger; å slå av lyset før man går; å bruke mindre papir; velge miljøvennlige eller miljønøytrale alternativer ved innkjøp, brette og sortere avfallet.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier. Kriteriene vi ble vurdert etter:

  • Systemkriterier. Dette kriteriet omfatter HMS-politikk, risikovurdering, organisasjonsstruktur, Miljøfyrtårn-aktiviteter, avvikshåndtering, samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
  • Arbeidsmiljø. Bedriften skal kunne fremvise dokumentasjon for årlige vernerunder, ha god intern dialog med ansatte samt kjøre jevnlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser.
  • Innkjøp. Miljøhensyn skal vurderes ved valg av varer og tjenester. Innkjøpsrutinen skal være forankret i virksomheten og skal være tatt i bruk blant alle som bestiller varer og tjenester.
  • Transport. Dette kriteriet handler om retningslinjer som hindrer unødig reising og fremmer miljøvennlige løsninger for arbeidsreiser og leveranser.
  • Avfall. Virksomheten skal ha et kildesorteringsordning. Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak i henhold til avfallsforskriften.
  • Estetikk. Virksomhetens lokaler med eventuelle uteområder skal holdes ryddige og rene.
  • Andre miljøaspekter.
Comments are closed.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523