Søk

Vil du være statsautorisert tolk? (interesseundersøkelse fra OsloMet)

Oppdatert: 18. nov. 2020

Statsautorisasjonsproven er en muntlig, praktisk prøve

Ta statsautorisasjonsproven i tolking – formaliser kompetansen din


Published by Raymon Strendo

Statsautorisert tolk

Vanligvis arrangeres statsautorisasjonsprøven i tolking i 1-3 språk to ganger i året – hver høst og hver vår. Prøven er en krevende praktisk eksamen rettet mot erfarne tolker. Består man først en skriftlig silingsprøve, og deretter den muntlige, praktiske prøven får man bevilling som statsautorisert tolk av IMDi – statsautorisert tolk er en beskyttet tittel og gir grunnlag for oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeportalen) på nivå 1 og 2 (nivå 1 dersom man i tillegg har tolkeutdannelsen på språket).

Interesseundersøkelse – statsautorisasjonsprøven i 26 nye språk?

I år gjennomfører imidlertid OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere HiOA) en spørreundersøkelse for å avdekke interesse for statsautorisasjon i en rekke språk som det tidligere har vært gjennomført tolkeutdannelse i, men som det aldri har vært mulighet til å gå opp til statsautorisasjonsprøven i hittil.

Ifølge nettsidene ønsker OsloMet å tilby statsautorisasjon i en rekke «nye» språk fremover.

Ved å følge linken under kan du melde din interesse og lese mer informasjon.

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Interesseundersoekelse-nye-spraak-til-autorisasjonsproeven-i-tolking

Språk man kan melde interesse for finner du på listen under.

Fristen for å svare på undersøkelsen er 6. juni 2018.

 1. armensk

 2. aserbajdsjansk

 3. berbisk (tarifit)

 4. burmesisk

 5. estisk

 6. gresk

 7. ibo

 8. italiensk

 9. japansk

 10. kirundi

 11. kantonesisk

 12. koreansk

 13. nordkurdisk (badini, kurmandsji)

 14. nepali

 15. nordsamisk

 16. oromo

 17. slovakisk

 18. swahili

 19. tagalog

 20. tsjekkisk

 21. tsjetsjensk

 22. uigurisk

 23. ukrainsk

 24. ungarsk

 25. usbekisk

 26. wolof

Dato for autorisasjonsprøven og hvilke språk det blir tilbud i er ikke satt, men enkelte språk kommer kanskje opp høsten 2018, mens andre må vente til 2019 før det blir tilbud.

Hvem kan melde seg til statsautorisasjonsprøven?

Å gå opp til statsautorisasjon er åpent for alle nover 20 år, og det finnes ikke en utdanning som leder opp til prøven. Når det er sagt er dette en omfattende ferdighetsprøve som krever svært gode kunnskaper i både norsk og tolkespråket for å bestå, og all tolkefaglig “ballast” kommer godt med i forberedelser og gjennomføring av prøven. I tillegg til et godt ordforråd og språk må selvfølgelig adekvat tolketeknikk, kunnskap om tolkeetiske regler og god minnekapasitet være på plass. Selve autorisasjonsprøven er en muntlig prøve som består av flere deler (tolking av dialoger og monologer), men før man får mulighet til å ta den muntlige prøven (som er den egentlige autorisasjonsprøven) må man bestå en skriftlig “silingsprøve”. Strykprosenten på autorisasjonsprøven er svært høy, og det krever grundige forberedelser for å kunne bestå. Å jobbe sammen i kollekvier kan være svært nyttig for kandidater som ønsker å gå opp til prøven. Dersom du ikke kjenner noen som skal ta prøven, kan du gjerne ta kontakt med oss i Salita tolketjeneste så kan vi prøve å sette deg i kontakt med andre tolker på ditt språk.

Det er viktig å informere om at vi i Salita tolketjeneste ikke har noe med selve autorisasjonsprøven å gjøre, og vi kan ikke svare på eventuelle spørsmål om gjennomføring eller søknad osv – alle slike henvendelser må rettes til OsloMet som gjennomfører autorisasjonsprøven. Vi ønsker her å spre informasjon til potensielle kandidater.

Les om flere muligheter til å formalisere din kompetanse her og her

25 visninger

Siste innlegg

Se alle