Søk

Tospråktesten 2020, bli kvalifisert til oppføring i Nasjonalt tolkeregister

Oppdatert: 18. nov. 2020

Nasjonalt tolkeregister kategori E (tidligere nivå 5)

I de siste årene har det blitt mer og mer viktig å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

I oktober-november 2020 avholdes Tospråktesten i følgende språk:

akan, armensk,  cebuano,  hasaragi,  koreansk,  latvisk,  lingala,  nordsamisk,  tibetansk,  tsjekkisk,  tsjetsjensk,  ungarsk.

På grunn av koronasituasjonen har Tospråktesten redusert kapasitet. Språkene som utlyses er derfor i hovedsak de samme som ble avlyst eller utsatt våren 2020 som følge av koronautbruddet. I tillegg utlyses nordsamisk og latvisk. Latvisk utlyses for første gang.

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalitetssikringen av tolker til offentlig sektor. OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av testen, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på prøven, får tilbud om kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). TAO er et tredagers kurs i tolkens yrkesetiske retningslinjer og tolkens plass i samtalen. Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregisters laveste kategori, kategori E (tidligere nivå 5)

Les mer om prøven og hvordan man søker her: http://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten

Søknadsfristen er 1. august 2020.

78 visninger

Siste innlegg

Se alle