Søk

Språk i Afghanistan

Oppdatert: 18. nov. 2020

Tolk

Afghanistan – et land med mange språk


Publisert av Raymon Strendo

Afghanistan er et fjellrikt land i Sentral-Asia som grenser til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina. Siden landet ligger strategisk plassert og forbinder Sør-, Øst-, Vest-, og Sentral-Asia, har det blitt et knutepunkt for møtet mellom forskjellige folkeslag.

Dari og pashto

I dag er Afghanistans befolkning delt inn i mange forskjellige etniske grupper og stammer. De fleste innbyggere i Afghanistan er to- eller flerspråklige, men det største språket er dari (språket regnes som en versjon av persisk (farsi) som, blant annet, snakkes i Iran) – derfor er det også en del afghanere som sier de trenger farsi-tolk – når det ofte egentlig ønsker tolk på dari. I praksis er det ofte slik at både iranere som snakker farsi (persisk) og afghanere som snakker dari kan forstå hverandre og gjøre seg forstått, men det kan også innimellom opstå misforståelser dersom en ikke er vant til forskjellene – noen kan også blande inne flere låneord fra f.eks. pashto eller andre språk de snakker, som gjør kommunikasjonen vanskelig.

Når det er sagt, kan det være store regionale forskjeller i dari som snakkes av de ulike gruppene (hazaragi, tadzhik osv). Litt avhengig av bakgrunn, forstår/snakker personer fra disse gruppene mer eller mindre offisiell dari.

Det andre store språket i landet er pashto. Ca 35% av befolkningen har pashto som morsmål. Pashtunere er den største etniske gruppen i Afghanistan.

Andre språk

Urdu, usbekisk, turkmensk, kirigisisk, baluchu og pashaei er andre, mindre språk, som snakkes i Afghanistan. Det som er interessant er at imens det uzbekiske språket i Afghanistan har mange låneord fra dari, blander usbekisktalende fra selve Usbekistan inn russiske ord, når de snakker. Derfor er det ikke en selvfølge at en usbekisktalende fra Afghanistan og en usbekisktalende fra Usbekistan vil forstå hverandre.

Urdu?

I de siste 30 årene har mange millioner afghanere flyktet fra landet. Flere bosatt seg i nabolandene Iran og Pakistan. Derfor både de som har bodd i Pakistan og de som kommer fra grenseområdene i Afghanistan snakker urdu.

Tolk på riktig språk og dialekt

Når man bestiller tolk for personer fra Afghanistan er det derfor lurt å sjekke på forhånd hvilket språk eller hvilken dialekt vedkommende snakker eller foretrekker. Vi har mange dyktige tolker på de fleste språkene fra Afghanistan, og noen tolker behersker flere av språkene/dialektene.

Likevel er det bedre for alle parter, hvis bestilleren oppgir på forhånd hvilken dialekt eller hvilket språk som er morsmålet til fremmedspråklige. På denne måten minker man risiko for bestilling av feil språk/dialekt. Sjekk vår språkliste.

Tolk On-Demand

For øyeblikket opplever vi i Norge en økt pågang av asylsøkere fra nettopp Afghanistan, og vi i Salita har utviklet ny tjeneste «Tolk On-Demand». Vi har tolker på pashto, dari og andre «flyktningkrise»-språk sittende på vårt kontor klare til å ta imot telefontolking her og nå.

På kundesenteret vårt har vi også personer som snakker dari, farsi/persisk, urdu og hazaragi. De kan være behjelpelige med å identifisere riktig dialekt før bestilling.

393 visninger

Siste innlegg

Se alle